^ Back to Top

O Niepruszewie

Niepruszewo to duża wieś 7 km na wschód od Buku, przy drodze nr 307 (Poznań – Nowy Tomyśl) nad Jez. Niepruszewskim. Od Poznania dzieli ją ok. 22 km. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się już w 1298 (Neproszevo). Przed I wojną światową tutejszy majątek (wraz z Otuszem ok. 1428 ha, w tym 132 ha lasów) należał do książąt von Reuss. W okresie międzywojennym przejął go skarb państwa polskiego. Znajdują się tutaj dwie zabytkowe budowle, kościół parafialny oraz pałac.

Kościół istniał tutaj zapewne już w XII w. Obecną budowlę późnogotycką wzniesiono ok. 1580 r. z fundacji wojewody poznańskiego Łukasza Górki. Wnętrze kościoła po przebudowie w latach1725 i 1781 kryte jest stropem. Trzy skromne ołtarze rokokowe i ambona pochodzą z lat po poł. XVIII w. Na prawej ścianie wisi duży krucyfiks z w. XVII, na lewej – ostrołukowa wnęka gotycka. Od zachodu dobudowano w roku 1836 do kościoła neogotycką kaplicę św. Anny. Znajduje się w niej późno klasycystyczny ołtarz z ok. 1836r. i renesansowa krata żelazna z ok. poł. XVII w. Na zewnętrznych skarpach widać gotyckie wnęki o wykroju tzw. Oślego grzbietu. Na ścianie północnej wmurowano kamienne epitafium ks. Stanisława Radomskiego (1886 – 1940), zamordowanego w obozie hitlerowskim w Mauthausen. W roku 2007 kościół przeszedł kapitalny remont dachu. Położono nową dachówkę oraz odrestaurowano i zakonserwowano więźbę dachową.

Wejście na teren przykościelny prowadzi przez trójarkadową bramę – dzwonnicę z r. 1782. na przyległym cmentarzu najstarszy jest mały, klasycystyczny nagrobek Żerońskich, zmarłych w r. 1823.

W południowej części wsi znajduje się zespół pałacowy. Pałac o prostych formach geometrycznych powstał po roku 1870. Wewnątrz ma hol oświetlony od góry, a od strony wschodniej taras i schody. Przed nim rosną lipa i platan. Zachowała się ozdobna brama wjazdowa. Za pałacem, na stoku opadającym do jeziora rozciąga się park o pow. ok. 4,5 ha zapewne z I poł. XIX w. Niestety po przejęciu całego kompleksu przez prywatnego właściciela popada on powoli w ruinę. Dziś ma już niewiele ze swego dawnego blasku.

Główna droga wsi nosi nazwę ul. Starowiejskiej. Stoją przy niej przebudowane dawne czworaki z w. XIX/XX (w tym jeden z piętrowymi ryzalitami po bokach). Równoległa do ul. Starowiejskiej jest ul. Kwiatowa, przy której stoją nowsze bloki mieszkalne. W północnej części Niepruszewa powstało osiedle domków jednorodzinnych.  Podobna zabudowa dominuje wzdłuż drogi nr 307 w kierunku Buku. W ostatnim czasie do Niepruszewa przybywa coraz więcej mieszkańców, którzy budując swe domy wpływają na rozwój miejscowości. Sprzyja temu również bliskość autostrady A2 i planowany węzeł autostradowy. Ten ostatni element sprawia, że Niepruszewo jest również ciekawą lokalizacją dla przedsiębiorstw. Już dziś na terenie aktywizacji gospodarczej swoje siedziby mają m.in.: „Banken Polska” Sp. z o.o., „Winkiel” Sp. z o.o., „KIE” Sp. z o.o., „Cid Lines Ihs” Sp. z o.o., „Davex” Sp.J. Fabryka Okien i Drzwi, „Produvin Polska” Sp. z o.o. Wszystko to sprawia, że Niepruszewo jest dzisiaj największą wsią gminy Buk, a liczba mieszkańców wynosi blisko 1300.

Miejscowość jest również rajem dla plażowiczów i wędkarzy. Jezioro Niepruszewskie o pow. 242 ha i głębokości ok. 5 m. jest typowym jeziorem rynnowym. Długie na 4900 m.  i szerokie w najszerszym miejscu na 700 m. jest bogatym źródłem wielu gatunków ryb. Dno zbiornika jest nierówne, z basenami głęboczków przedzielonych progami. Leży w długiej rynnie polodowcowej, która pod Kalwami (2 km na północ od Niepruszewa) została zatarasowana przez pagórek kemowy 100 m n.p.m. (22 m ponad taflę wody). W związku z tym przebiega tamtędy dział wodny: z pagórka spływa na północ rzeka Sama, a na południe – Samica Stęszewska, uchodząca do Warty pod Rogalinkiem.

W Niepruszewie znajduje się Zespół Szkolno – Przedszkolny im dr Wandy Błeńskiej z nowo – wybudowaną salą gimnastyczną, Filia Biblioteki Publicznej MiG Buk, Filia Przychodni Lekarza Rodzinnego „VIGILAX”, placówka pocztowa oraz liczne punkty gastronomiczne.

Wieś tętni życiem przez cały rok, ale szczególnym okresem jest tutaj lato. To wtedy odbywa się Festyn „WIANKI”, który każdego roku gromadzi w Niepruszewie setki osób, które wspólnie świętują początek lata. Impreza ta jest jedną ze sztandarowych w gminie, a jej sława sięga nawet władz powiatu poznańskiego.

Latem również ogromna ilość osób, przybywa na plażę w Niepruszewie zażywać kąpieli wodnych i słonecznych.

Na terenie wsi działają liczne organizacje mieszkańców. Są to m.in. Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Sportowy NKS Niepruszewo, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej i inne.