^ Back to Top

2014

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Buk Akcja Zima polega na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg. Wzorem lat ubiegłych odpowiednie jednostki będą w miarę swoich możliwości prowadziły prace polegające na usuwaniu skutków zimy. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, będą odśnieżane przez odpowiedzialne za to służby. Poniżej przedstawiamy numery telefonów gdzie można kierować zapytania i uzyskać informację o stanie i przejezdności dróg. Drogi wojewódzkie nr 306 i 307 Tel. kontaktowy dyżurnego zimowego utrzymania – 605 760 290 Drogi powiatowe Tel. kontaktowy dyżurnego zimowego utrzymania – 61 8593 446, 508 236 315 Drogi powiatowe i gminne tel. kontaktowy ZGK Buk – 61 8149 360, 504 045 604