^ Back to Top

2014

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA KĄPIELISKU W NIEPRUSZEWIE

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli / Dz. U. Nr 86, poz. 478 /, przedstawia ocenę jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.
Na podstawie wyników badania wody pobranej z Jeziora Niepruszewskiego / Niepruszewo /  w dniu 7 sierpnia 2014r. w zakresie przebadanych parametrów w próbce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza -  woda przydatna do kąpieli.