^ Back to Top

2014

Spotkanie opłatkowe

W dniu 21.12.2014r. odbyło się spotkanie opłatkowe z inicjatywy księdza proboszcza Romana Janeckiego i Koła Caritas, z którego zdjęcia można zobaczyć tutaj.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Buk Akcja Zima polega na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg. Wzorem lat ubiegłych odpowiednie jednostki będą w miarę swoich możliwości prowadziły prace polegające na usuwaniu skutków zimy. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, będą odśnieżane przez odpowiedzialne za to służby. Poniżej przedstawiamy numery telefonów gdzie można kierować zapytania i uzyskać informację o stanie i przejezdności dróg. Drogi wojewódzkie nr 306 i 307 Tel. kontaktowy dyżurnego zimowego utrzymania – 605 760 290 Drogi powiatowe Tel. kontaktowy dyżurnego zimowego utrzymania – 61 8593 446, 508 236 315 Drogi powiatowe i gminne tel. kontaktowy ZGK Buk – 61 8149 360, 504 045 604

Hubertus

3 Listopada w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie odbyła się coroczna msza św. Hubertowska. Od wieków na straży etyki myśliwego stoi św. Hubert, z którym kojarzone jest łowieckie szczęście a także łączona jest mądrość w działaniu na rzecz przyrody i rozwijania pasji. Dzień św. Huberta jest najważniejszym dniem w roku dla wszystkich myśliwych i leśników, ale nie każdy wie, że św. Hubert jest też patronem strzelców, sportowców, kuśnierzy, matematyków i jeźdźców. Atrybutem św. Huberta jest jeleń byk (często albinos) z jarzącym się krzyżem pomiędzy tykami wieńca. Legenda głosi, że Hubert ujrzał takiego jelenia podczas polowania w lesie. Po tym zdarzeniu zaniechał łowiectwa i oddał się służbie Bogu. Obecnie atrybut św. Huberta jest symbolem Polskiego Związku Łowieckiego. Film z uroczystości Hubertusa.

https://youtu.be/aGaNI1k9wkk

UWAGA !

W dniu dzisiejszym tj. 03-10-2014 r nad Jezioro Niepruszewskie, w okolicy miejscowości Cieśle, zostały zadysponowane jednostki PSP Poznań - JRG1 SGRWN, JRG4, JRG6 oraz OSP Buk i Niepruszewo, w związku z podejrzeniem skażenia wód jeziora substancjami ropopochodnymi. Po przeprowadzonych przez JRG6 wstępnych badaniach, ustalono że nie doszło do skażenia chemicznego, a najprawdopodobniej bakteriologicznego. Niestety ww. jednostka nie była w stanie określić o jakie skażenie chodzi. W związku z powyższym apelujemy o wzmożoną czujność wszystkich korzystających z jeziora.

Zebranie Wiejskie

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 17 września 2014 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Przedstawiciel Rady Sołeckiej – Anna Kołakowska, - mieszkańcy Niepruszewa Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu uchwalenia budżetu Sołectwa wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 222 osoby. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyły 34 osoby. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Porządek zebrania: 1.Powitanie przybyłych 2.Przedstawienie porządku zebrania 3.Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 4.Sprawozdanie finansowe z bieżącego wykonania funduszu w roku 2014 5.Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 6.Podjęcie uchwały nr 2/2014 zebrania wiejskiego z dnia 17 września 2014, o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 7. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa 8. Omówienie bieżących spraw przez pana Burmistrza Miasta i Gminy Buk – ponieważ pan Burmistrz nie przybył – ten punkt został usunięty z porządku zebrania 9.Wolne głosy i zapytania 10.Zakończenie zebrania Ad. 3,4. Pani Sołtys przedstawiła Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 oraz Sprawozdanie finansowe z bieżącego wykonania funduszu w roku 2014  Realizacja działań wynikających z uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego na rok 2014: Fundusz wynosił 26 324,40 zł, - Imprezy kulturalne – przeznaczono 12 000 zł. wykonanie 11 897,74 zł. - Doposażenie placu zabaw - przeznaczono 2 500 zł. wykonanie 2 500 zł. - Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa – przeznaczono 2 000zł. wykonanie 2 000 zł. - Montaż lampy oświetleniowej – przeznaczono 1 000 zł. wykonanie 0 zł. - Doposażenie WDK - przeznaczono 8 824,40 zł wykonanie 5 756,08 zł.  Działalność Rady Sołeckiej w okresie od stycznia do września 2014: 1.Spotkanie noworoczne z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz przybyłymi gośćmi. Spotkanie uświetniło przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu KGW i KERiI , wraz z kolędami w wykonaniu p. Jerzego Kostrzewskiego. 2. Wsparcie OSP Niepruszewo poprzez użyczenie Sali wiejskiej na organizację zabawy Walentynkowej. 3. Wyjazd na przedstawienie kabaretowe do Kina Apollo w związku z Dniem Kobiet 4. Zakup karuzeli na plac zabaw przy Jarzębinowej 5. Zakup bujaka na plac zabaw na terenie spółdzielni 6. Zakup nowych stołów do Sali Wiejskiej 7. Czyn społeczny na terenie naszej wsi związany z zagospodarowaniem terenów zielonych. Posadzenie krzewów ozdobnych, sprzątanie terenu oraz ognisko – przy udziale organizacji korzystających z WDK. 8. Dofinansowanie KGW 9. Zakup nowych mebli do przedsionka Sali Wiejskiej 10. Festyn Wianki - występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, KGW . Przedstawienie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, bańki mydlane, Teatr ognia INFERNAL. 11. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 12. Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 13. Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 14. Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – zbiórka krwi przez Wojtusiaki – pokaz poszukiwania człowieka przez psa, konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 15. Spotkanie z lokalną historią przy udziale Tadeusza Kasperskiego 16. Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych : Jubileusze 50 i 60 – lecia , Dzień Patrona w szkole, 730-lecie wsi Otusz 17. Dofinansowanie Rady Rodziców. 18. W budynku WDK w środy odbywają się zajęcia zapaśnicze dla dzieci. 19. Zeskanowano Kronikę Szkolną prowadzoną w Szkole Podstawowej w Niepruszewie od 1910 roku. Ad. 5,6 Dyskusja nad wnioskiem dot. planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015. Pani Sołtys przedstawiła propozycje wykorzystania funduszu sołeckiego na rok 2015 i poprosiła mieszkańców o uwagi do przedstawionej propozycji.

Czytaj więcej: Zebranie Wiejskie

Rodzinna Biesiada przy ognisku - pożegnanie lata

23 sierpnia kolejny już raz Rada Sołecka wsi Niepruszewo zorganizowała nad Jeziorem Niepruszewskim Rodzinną Biesiadę przy ognisku. Impreza rozpoczęła się podobnie, jak w ubiegłym roku zbiórką krwi, którą zorganizowała Fundacja Małych i Dużych „Wojtusiaki”. Chętnych do oddania cząstki siebie innym, było 29. Tak więc zbiórkę należy uznać za udaną J Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy za bezcenny dar życia, a Fundacji „Wojtusiaki” za przygotowanie zbiórki.

 

Gośćmi biesiady po raz drugi byli strażacy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP Poznań mieszczącej się przy JRG4, z psami poszukującymi zaginionych osób. Pokaz w ich wykonaniu był dowodem na świetne uzupełnianie pracy strażaka, pracą psa, który przy okazji świetnie się bawił. Ratowanie życia to niełatwa praca, ale jak widać potrafi dać wiele satysfakcji.

 

Biesiada rodzinna, jak sama nazwa wskazuje to impreza integracyjna małych i dużych, tak więc nie mogło zabraknąć konkursów i zabaw dla wszystkich. Dzieci miały okazję zrobić ogromne bańki mydlane, zjeżdżać na dmuchanych zjeżdżalniach, postrzelać z łuku, czy nauczyć się chodzić po linie. Najmłodsi korzystali z malowania buziek, konkursu rzutów rzutkami do tarczy, biegu w workach czy na potrójnych nartach. Ponieważ tematem przewodnim były swojskie klimaty dużym zainteresowaniem okazał się konkurs - skąd się bierze mleko, ale tu wszyscy doświadczeni i niedoświadczeni poradzili sobie doskonale. Podobnie jak w rzutach do kuszki czy wieszaniu prania na czas. Natomiast wiele doświadczonych życiowo kobiet stanęło do rzutów wałkiem do ciasta. Do tej konkurencji chętni byli i wśród mężczyzn. Oczywiście nie mogło zabraknąć sztandarowej konkurencji, czyli przeciągania liny, i to w każdej kategorii wiekowej. Wspólne zabawy powodowały mnóstwo śmiechu, a słodkie upominki trafiły do każdego. Skoro biesiada to konieczna była muzyka. Czas przy ognisku umilał zespół Twinter, wspierany przez panie z KGW, który przygrywał również do tańca.

 

Piękna pogoda sprzyjała zabawie, więc mamy nadzieję ze wszyscy miło spędzili czas przy ognisku i nie tylko. A za pomoc w organizacji imprezy serdecznie dziękujemy ZHP Buk , OSP Niepruszewo oraz OSiR Buk. 

Zdjęcia z biesiady

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA KĄPIELISKU W NIEPRUSZEWIE

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli / Dz. U. Nr 86, poz. 478 /, przedstawia ocenę jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.
Na podstawie wyników badania wody pobranej z Jeziora Niepruszewskiego / Niepruszewo /  w dniu 7 sierpnia 2014r. w zakresie przebadanych parametrów w próbce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza -  woda przydatna do kąpieli.

Dzień chorych

Kolejny już raz, w tym roku podczas odpustu parafialnego ku czci św. Wawrzyńca odprawiona została msza święta sprawowana w intencji chorych i starszych. Dla wszystkich uczestników parafialny oddział Caritas przygotował spotkanie przy kawie i ciastku z księdzem proboszczem, umilone przez pana Jurka Kostrzewskiego. Ogromne podziękowania dla pana Jurka oraz wszystkich, którzy wsparli organizację tego spotkania. A oto kilka zdjęć ze spotkania.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA KĄPIELISKU W NIEPRUSZEWIE

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli / Dz. U. Nr 86, poz. 478 /, przedstawia ocenę jakości wody w kąpieliskach zorganizowanych na wodach powierzchniowych, zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.
Na podstawie wyników badania wody pobranej z Jeziora Niepruszewskiego / Niepruszewo /  w dniu 18 lipca  2014r. w zakresie przebadanych parametrów w próbce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza -  woda przydatna do kąpieli.

FESTYN WIANKI 2014

WIANKI 2014 Tradycyjnie już nad jeziorem Niepruszewskim 21 czerwca obchodzono noc świętojańską. Festyn zorganizowany przez Radę Sołecką związany jest z dawnym zwyczajem puszczania wianków na wodę. Corocznie imprezę rozpoczynają zawody rekreacyjne na plaży. Również w tym roku można było zmierzyć się w biegu w workach, biegu z jajkiem czy przelewaniu wody z jeziora do beczek. Chętnych w konkurencjach biegowych nie brakowało, a zwycięzcami zostali : Małgosia Grzywacz, Kornel Pękala, Filip Mielcarek, Hubert Napierała, Kacper Napierała. W konkurencji wodnej zwyciężyli Mikołaj Szymczak i Dawid Okulski. Tuż po rozdaniu nagród pojawił się El Moro – koń czystej krwi arabskiej, należący do p. Marka Suligi, który prowadzi ośrodek jeździecki Harmony Farm w Szewcach. Pan Marek w obrazowy sposób opowiedział o koniach oraz o ich szkoleniu, jednocześnie prezentując jak koń reaguje na poszczególne bodźce. W tym samym czasie można było spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i zostać członkiem UKS GROT Więckowice. A na scenie w piosenkach i tańcu prezentowały się już dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. Nieodzownym punktem programu były też śpiewające występy Gromady zuchowej z Niepruszewa i dziewczyn z ogniska muzycznego MGOK w Buku. Pięknie zaśpiewały : Ewelina Króliczak, Agata Suwiczak, Wiktoria Gaweł, Marianna Krzemińska, Kasia Nolka, Martyna Starosta i Eliza Ryks. Natomiast w tańcu zaprezentowała się grupa dzieci pod kierownictwem pani Joanny Ratajczak z OKEY Opalenica. Również dla dzieci przygotowane zostało przedstawienie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dziewczyny występujące w przedstawieniu potrafiły świetnie wciągnąć dzieciaki do zabawy i do wspólnych występów, a na koniec zaprezentowały jak z balonów powstają zwierzaczki. Kolejny występ to panie z Koła Gospodyń Wiejskich wraz z zaproszonymi gośćmi, które wykonały utwory ludowe. Tuż po nich coś dla młodszej generacji – pokaz i szkolenie z Breakdance’u w wykonaniu Rafała Madeja z Opalenicy. A na scenie odbywał się już konkurs gwary poznańskiej. Niby wszyscy ją znają a z „naszego” na polski nie umieją tłumaczyć. Nagroda wew kunkursie buła fest fajno – tako z naszygo fyrtla – nie żadne klunkry ino szneka z glancem. Dużo śmiechu było przy tym konkursie, a tuż po nim „Ogniska muzycznego wspomnień czar” zaprezentował p. Markek Suliga. Podczas trwania festynu można było skorzystać z doskonałej grochówki czy kiełbaski przygotowanej przez harcerzy, oraz spróbować wypieków czy chleba ze smalcem u pań z KGW. Koniecznie wymienić należy też prowadzącego imprezę p. Darka Łakomego, który dał się poznać nie tylko jako muzyk ale i doskonały wodzirej. Można było również spróbować swoich sił w działaniach artystycznych czy nabyć rękodzieło wykonane przez p. Beatę Stefaniak. Dzieciaki natomiast miały okazję zrobić ogromne bańki mydlane, co okazało się świetną zabawą i to nie tylko dla dzieci. Festyn nosi nazwę WIANKI , nie mógłby się więc odbyć bez konkursu na najpiękniejszy wianek. Patronat nad konkursem objął przewodniczący RMiG Buk p. Andrzej Jankowski. A nagrodę główną w postaci tabletu otrzymał wianek wykonany przez Mariusza Kubiaka z Poznania – gratulujemy. Wyróżnione zostały tez wianki Emilii i Oliwii Toboła oraz Dawida Marcinkowskiego. Tradycyjnie tuż przed korowodem nastąpiło rozstrzygnięcie loterii fantowej, w której główną nagrodą był 39’ telewizor firmy Sharp – na Mistrzostwa w sam raz - a szczęście w tym roku sprzyjało Tomaszowi Pawlakowi - gratulujemy. O zmierzchu natomiast, główny punkt wieczoru - czyli korowód pod przewodnictwem „Junków z Buku”, który podążył nad jezioro aby tradycji stało się za dość, a puszczanie wianków umilały ludowe melodie. Po tej części występ swój zaprezentowali tancerze z teatru ognia INFERNAL. Pokaz zrobił ogromne wrażenie na przybyłych, a żadne słowa nie będą w stanie tego opowiedzieć – to warto było zobaczyć, kto nie widział niech żałuje. Pomimo mało sprzyjającej pogody, dzień okazał się pełnym atrakcji, a zakończył się oczywiście zabawą taneczną. Organizacja festynu jest dla Rady Sołeckiej ogromnym wyzwaniem, dlatego serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji należą się MGOK, OSIR i ZGK w Buku, Harcerzom z Ośrodka w Buku, Strażakom z OSP Niepruszewo, paniom z KGW w Niepruszewie, wszystkim występującym, oraz sponsorom : Stacja Paliw BP; Niwapol sp.z o.o.; Lehmann Agrotechnika, Sebastian Lehmann; Kreis Pack sp. z o.o.; Paso sp. z o.o.; Papstar Polska sp. z o.o.; Paper Team Polska sp. z o.o.; Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Henryka Grzymska; Zakład Fryzjerski, Barbara Sierant; Metrex P.H.U.; DAN-BO Damian Boiński; Gospodarstwo rolne Ryszard Napierała; LEMI Leszek Mensfeld; Gabinet Kosmetyczny Orchidea Marzena Przygocka; Kwiaciarnia Mirosława Marciniak. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Zdjęcia z imprezy można zobaczyć TUTAJ.

Zebranie wiejskie

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO, które odbyło się 14 maja 2014 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska Dotyczy: podjęcia uchwały w sprawie uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Obecni : - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz; - mieszkańcy Niepruszewa. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19.00. W celu podjęcia uchwały w sprawie uczestnictwa w programie wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców, czyli 222 osoby. Zgodnie z listą obecności - w zebraniu uczestniczyło 47 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców następny termin zebrania został wyznaczony przez Sołtysa na godzinę 19.15. Porządek zebrania: 1. Powitanie przybyłych 2. Przedstawienie porządku zebrania 3. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 4. Przedstawienie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz warunków uczestnictwa w programie. 5. Utworzenie Grupy Odnowy Wsi wraz z wyborem z danej grupy lidera. 6. Podjęcie uchwały nr 1/2014 zebrania wiejskiego z dnia 14 maja 2014, o uczestnictwie w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 7. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa 8. Wolne głosy i zapytania 9. Zakończenie zebrania Ad. 4. Przedstawienie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” oraz warunków uczestnictwa w programie. W tygodniu poświątecznym Burmistrz wezwał Sołtysów Gminy Buk na zebranie dotyczące naboru Sołectw z terenu Województwa Wielkopolskiego do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W związku z tym że zgłoszenie musi zostać złożone w terminie do 30 maja 2014 i że Rada MiG Buk obraduje zawsze w ostatni wtorek danego miesiąca zebranie musiało się odbyć w takim terminie żeby Rada MiG mogła uchwalić wniosek o przystąpieniu sołectwa do Programu. Pani Sołtys odczytała informacje dotyczące programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”: I. Postanowienia ogólne: „1. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”, zwany dalej programem, jest instrumentem realizacji przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego celu operacyjnego 5.2 „Rozwój obszarów wiejskich”, zawartego w znowelizowanej ,,Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIX/559/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. 2. Program finansowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 4. Za realizację programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odpowiada Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.” II. Informacje dotyczące zasad uczestnictwa w programie oraz wymogi formalne uczestnictwa w programie. Zgłoszenie Sołectwa wymaga: - utworzenia Grupy Odnowy Wsi z danej miejscowości w składzie min. 5 osób wraz z wyborem z danej grupy lidera, - podjęcia uchwały nr 1/2014 z zebrania wiejskiego wyrażającego wolę przystąpienia Sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, - podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zgłoszeniu Sołectwa do tego programu, - przesłanie formularza zgłoszenia Sołectwa wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałami, kopiami w/w uchwał w terminie do 30 maja 2014. III. Cele na które mogłyby być przeznaczone uzyskane środki. Dotychczas przedmiotem wsparcia były przedsięwzięcia polegające na: 1) remoncie i/lub wyposażeniu obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków, 2) przebudowie, remoncie, oznakowaniu szlaków rowerowych, pieszych, miejsc rekreacji, placów zabaw służących do użytku publicznego, 3) przebudowie, remoncie lub wyposażeniu obiektów małej architektury, 4) porządkowaniu terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, 5) zakupie towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, 6) zagospodarowaniu zbiorników i cieków wodnych na cele rekreacyjne lub poprawiające estetykę miejscowości, 7) przygotowaniu projektów stron internetowych promujących wieś i jej tradycje. Pani Sołtys dodała że ponieważ u nas wiele z tych rzeczy zostało już zrobionych, albo będą robione, być może dla nas najbardziej interesujące jest zagospodarowaniu zbiorników i cieków wodnych na cele rekreacyjne lub poprawiające estetykę miejscowości. Przystępując do programu otwieramy sobie szansę na tą lub inne możliwości, np. szlaki rowerowe, piesze i inne miejsca rekreacji Około 2 tygodnie temu Pani Sołtys zorganizowała spotkanie z członkami organizacji działających na terenie sołectwa. Wolą Pana Burmistrza było żeby w Grupie Odnowy Wsi znajdowały się osoby które pracują w ramach organizacji działających na terenie naszej miejscowości. W związku z czym znalazły się osoby, które zgodziły się kandydować do Grupy Odnowy Wsi – ich udział musi zostać przegłosowany na dzisiejszym zebraniu. Grupa zaproponowała z pośród siebie kandydata na Lidera Grupy. Grupa odnowy wsi liczyć ma min. 5 osób. W jej skład powinny wchodzić osoby należące do organizacji działających na terenie miejscowości, ale nie tylko. Pani Sołtys zwróciła si do uczestników zebrania, że jeśli ktoś z obecnych jest zainteresowany działaniem na rzecz lokalnej społeczności, zapraszamy do zgłoszenia się podczas zebrania. W celu przybliżenia, na czym ta działalność będzie polegała, Pani Sołtys podała informacje na podstawie dokumentacji dotyczącej Programu - obowiązki Sołectw uczestniczących w programie: 1.Wybór i funkcjonowanie Grupy Odnowy Wsi. 2. Wypracowanie, konsekwentne wdrażanie i aktualizacja sołeckich strategii rozwoju lub planów odnowy wsi (miejscowości). 3. Efektywne wykorzystywanie oferowanych form wsparcia. 4. Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Zarządzającego Programem. 5. Sporządzania rocznych sprawozdań z przebiegu odnowy wsi, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad uczestnictwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, w terminie do 31 stycznia każdego roku. W proponowanej Grupie jest Pan Jerzy Mazankiewicz, Tadeusz Raburski, Ewa Tonder, Arkadiusz Szymański, Danuta Kalemba, Weronika Tonder. Wolą Pana Burmistrza było, żeby liderem tej grupy nie byli Sołtysi. Pan Tadeusz Raburski dodał że najprawdopodobniej to będą pieniądze rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych, będziemy mogli je przeznaczyć na raczej drobne cele, o których mówiła Pani Sołtys. Powinniśmy przystąpić do tego programu. Zadaniem tej grupy będzie przypuszczalnie robienie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na poszczególne cele. Na razie nic szczegółowego nie wiadomo. Na realizację większych celów będzie inny fundusz, związany z Ochroną Jezior – i z tego tytułu będą większe pieniądze np. na budowę kanalizacji, czy podobne rzeczy. Pani Sołtys powiedziała, że nie wiadomo jeszcze czy pula będzie przyznana na Sołectwo, czy na Gminę. U nas nie traktuje się jeziora jak kurę znoszącą złote jajka tylko jak kulę u nogi. Rekultywacja się ciągnie i nie wiadomo kiedy dobiegnie do celu. Np. takie drobne rzeczy, jak walka o strefę ciszy, o kwestie skuterów, o jakąś kulturę korzystanie z tej infrastruktury, która jest w tej chwili. Pan Tadeusz Raburski przypomniał np. sprawę funduszy z UE: z funduszy Źródła (przyznane pieniądze ze Środków Unijnych) było przyznane ok.196 tys. złotych na budowę terenów rekreacyjnych nad Jeziorem. W wyniku głosowania Rady MiG Buk przeznaczono je na chodnik przy ulicy Grodziskiej w Buku, który i tak nie został zbudowany ponieważ w tym miejscu muszą zostać wymienione rury kanalizacyjne, wodociągowe. Potwierdził to Pan Przybyszewski: Komisja Rewizyjna, która spotyka się raz w roku - wyraźnie tego nie akceptowała, ale o przeznaczeniu tych pieniędzy większością głosów zadecydowała Rada. Z funduszy Żródła w Niepruszewie powstały np. toalety, Marina z pomostem, dostępny sprzęt i Park Fitness (w ostatnim czasie). P. Nawrotek – na ostatnim zebraniu pytała Burmistrza czy ten park Fitness będzie podobny do tego w Opalenicy, gdzie niestety młodzież z tego nie korzysta, ponieważ nie ma żadnej możliwości regulowania urządzeń. Burmistrz odpowiedział, że będzie to dobry sprzęt , taki jak w Buku. Niestety naszych urządzeń również nie można regulować, możliwe jest tylko jedno tempo, stoją tylko 4 instalacje - a miało być tak jak w Buku. P. Przybyszewski odpowiedział ze na ten cel była przeznaczona mała kwota- 25000 zł, która wystarczyła tylko na dość skromne urządzenia. Ad. 5. Utworzenie Grupy Odnowy Wsi wraz z wyborem z danej grupy lidera. Czy Państwo wyrażają zgodę na przystąpienie naszej miejscowości do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” głosowało 47 osób, w tym za przystąpieniem głosowało 47 osób, przeciw: 0, wstrzymali się: 0. W związku z tym Pani Sołtys zarządziła głosowanie kandydatów do Grupy odnowy wsi: Jerzy Mazankiewicz: za głosowało 46 osób; wstrzymał się 1; przeciw 0; Tadeusz Raburski: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0; Ewa Tonder: za 45; wstrzymał się 2; przeciw 0; Arkadiusz Szymański: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0; Danuta Kalemba: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0; Weronika Tonder: za 46; wstrzymał się 1; przeciw 0. Lider Grupy Arkadiusz Szymański: za głosowało 47 osób; wstrzymali się 0; przeciw 0. Ad. 6. Podjęcie uchwały nr 1/2014 zebrania wiejskiego z dnia 14 maja 2014, o uczestnictwie w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W związku z wynikiem głosowania Pani Sołtys ogłosiła uchwałę nr 1/2014 z zebrania wiejskiego z dnia 14 maja 2014, o uczestnictwie w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, na podstawie paragrafu 15 pkt 5 i 6 statusu Wsi Niepruszewo w Gminie Buk zebranie wiejskie Wsi Niepruszewo uchwala co następuje: - zgłasza uczestnictwo Wsi Niepruszewo w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, - wybiera Grupę odnowy wsi wraz z liderem Grupy. Listę członków nowo powołanej Grupy stanowi załącznik nr 1. do niniejszej uchwały paragraf 3, - do przedmiotowej uchwały załącza się listę obecności uczestników zebrania, która stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały, - paragraf 4 wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Wsi Niepruszewo, - paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Główny cel zebrania mamy zamknięty. Ad. 3. i 7. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 i przedstawienie bieżących spraw Sołectwa. Pani Sołtys krótko przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2014 i omówiła bieżące sprawy Sołectwa. Festyn wianki, odbędzie się w tym roku w dniu 21 czerwca. Pani Sołtys planuje powtórzenie spotkanie z historią Niepruszewa – ale na razie nie można ustalić terminu ponieważ jest to uzależnione od dostępności pana Tadeusza Kasperskiego i od Księdza Proboszcza. W tym roku jest planowana nowa wylewka na ulicy Starowiejskiej, jeszcze też nie ma terminu jej wykonania. Na koniec Pani Sołtys zajęła się tematem, który jest trudny i jednocześnie bardzo ważny dla nas wszystkich, było na ten temat wiele zapytań. Sprawa dotyczy kompostowni, o której wszyscy myśleli, że to już sprawa zakończona. Temat pojawił się po raz kolejny na sesji Rady MiG w marcu. Temat został opisany również w lokalnej gazecie. Pani Sołtys wystąpiła do Biura Rady o udostępnienie nagrań z tej sesji – w odpowiedzi podano, że nagranie nie może zostać udostępnione z powodu awarii technicznej sprzętu. W gazecie zostało to sformułowane jakoby Burmistrz zwracał się z wnioskiem do mieszkańców o pomoc i apelem, ponieważ wyczerpał już wszystkie możliwości działań w sprawie Remondisu i kompostowni i tak naprawdę tylko strony mogą cokolwiek w tej sprawie zrobić. Tylko że ani mieszkańcy, ani Sołectwo stroną nie są. Pani Sołtys wystosowała pismo do Burmistrza prosząc o sprecyzowanie, co burmistrz miał na myśli apelując do mieszkańców – jakie, jego zdaniem działania mogliby podjąć mieszkańcy w tej sprawie. Uzyskaliśmy następującą odpowiedź: „W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 kwietnia 2014 roku dotyczącego artykułu w Kosynierze Bukowskim i Głosie Buku, wydania kwietniowe w sprawie planowanej inwestycji przez Remondis Sanitech Poznań Sp.zoo z siedzibą ul. Górecka 104, 61-483 Poznań; polegającej na budowie zakładu biologicznego przetwarzania odpadów na nieruchomości położonej we wsi Niepruszewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 297/89 uprzejmie informuję, że na obecnym etapie postępowania administracyjnego Burmistrz MiG Buk nie może udzielić Pani wiążącej informacji w przedmiocie sprawy.” W związku z tym, że temat jest trudny, Pani Sołtys poprosiła pana Jędrzeja Nawrotka prezesa Stowarzyszenia Tatarak, jedynej organizacji, która cokolwiek w tej sprawie robi. Stronami są jeszcze tylko właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących. Pan Jędrzej Nawrotek przedstawił najważniejsze informacje: Stowarzyszenie Tatarak otrzymało pismo od Burmistrza, który zwrócił się do SKO z zapytaniem, czy którakolwiek ze stron zaskarżyła decyzję SKO. Jednocześnie poinformował strony, że termin podjęcia decyzji przesuwa do 30 czerwca 2014 ze względu na skomplikowaną i obszerną sprawę. Pan T. Raburski był pytany przez urzędników, czy Stowarzyszenie Tatarak złożyło skargę na ostatnie orzeczenie SKO. Na razie nie ma podstawy do składania skargi, ponieważ SKO nie popełniło merytorycznego błędu. W pierwszej instancji decyzja Burmistrza była dla nas korzystna. Burmistrz odmówił wydania zgody na realizację tego przedsięwzięcia, więc nie mogliśmy się odwoływać od korzystnej dla nas decyzji. Burmistrz uzasadnił swoją odmowę przedstawiając kilka argumentów, między innymi protest społeczny. Według SKO uzasadnienie było zbyt słabe, a protest społeczny nie może być jedynym argumentem, żeby anulować całe postępowanie, zważywszy, że Remondis miał pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu. Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku SKO wskazało, że fakt wydania pozytywnej opinii RDOŚ i Sanepidu nie obliguje Burmistrza do wydania pozytywnej decyzji. Naszym zdaniem, burmistrz mógł wykorzystać w argumentacji kilka punktów znajdujących się w raporcie oddziaływania na środowisko przedstawionym przez Remondis oraz wzmocnić niektóre zastrzeżenia istniejącymi przepisami normatywnymi, co prawdopodobnie przyczyniłoby się do wygania tej sprawy. Po przegranej sprawie w SKO burmistrz wezwał inwestora do uzupełnienia raportu .Decyzję tę zaskarżył inwestor – Remondis Sanitech Sp. Z o.o. i wygrał. Uzasadnienie było proste, czas na składanie zastrzeżeń i uzupełnień do raportu wynosił dwa tygodnie od momentu przedłożenia raportu. Po tym terminie i po zakończeniu postępowania w RDOŚ sprawa zostaje zamknięta i nie przysługuje żadnej ze stron odwołanie ani zaskarżenie. Burmistrz oraz Stowarzyszenie Tatarak i firma Jakro (jako jedyne ze stron) złożyli uwagi do raportu w odpowiednim czasie. Sprawa została zamknięta i RDOŚ wydał decyzję. Dziwi nas fakt, że burmistrz wzywając inwestora do uzupełnienia raportu w jednym z punktów powtórzył żądanie złożone przez nasze Stowarzyszenie we właściwym terminie do RDOŚ. Sądząc po wypowiedziach burmistrza na sesji przypuszczamy, że burmistrz wyda teraz decyzję pozytywną (tzn. zgodę na rozpoczęcie inwestycji przez Remondis), zasłaniając się brakiem podstaw do odmowy. My jako Stowarzyszenie obserwujemy to cały czas, przez ponad trzy lata i jesteśmy przygotowani na różne warianty przebiegu tej sprawy. Mamy pewne argumenty merytoryczne i prawne. Obywatele mają pewne możliwości obrony swojego stanowiska i my na pewno z nich skorzystamy. Przykładem niech będzie np. zaskarżenie Studium zagospodarowania przestrzennego (całej Gminy), Burmistrz przegrał w sądzie administracyjnym i musiały zostać wycofane wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego opracowane na podstawie tego Studium. Były to bardzo duże koszty (koszt jednego Planu to około 100 000 – 150 000zł). Przyjęliśmy zasadę - wszystko na piśmie – ponieważ burmistrz czasami wypiera się tego, co wcześniej powiedział, lub obwinia Radę za swoje działania. Pan Raburski dodał, że wraz z Panią E. Tonder podjął działania na komisji i sesji Rady MiG Buk aby na tych terenach nie powstała inna inwestycja szkodliwa dla środowiska. Wystosowali wniosek do Rady, żeby zmienić uchwałę z 16 grudnia 2008, która poprzez wprowadzone tam zmiany umożliwiła działanie takim firmom jak Remondis. Ponieważ potrzebne było 5 podpisów – a odważyło się podpisać tylko 4 radnych – dlatego formalnie taki wniosek nie mógł zostać złożony. „Wystąpiliśmy do Burmistrza o interpretację tego i uzyskaliśmy odpowiedź – Burmistrz w piśmie do Rady wskazał, że jeżeli Rada zmieni ten punkt, to Gmina będzie narażona na odszkodowania, co jest nieprawdą, dlatego że postępowanie wobec Remondisu byłoby zgodne ze starą uchwałą, a nowa uchwała blokowałaby ewentualnie nowe wnioski. I z tego tytułu nie groziłyby Gminie żadne kary. Ta inwestycja ma być realizowana w ścisłej 1000m strefie ochronnej Jeziora Niepruszewskiego i dlatego nie powinna w ogóle powstać. Umożliwiła to właśnie uchwała z 16 grudnia 2008. Zgodnie z konstytucją, w sprawach ważnych dla mieszkańców powinny się odbyć także konsultacje społeczne, czego nie było. Żeby złożyć formalną skargę, musi być decyzja administracyjna. Stowarzyszenie nie może wcześniej niczego zaskarżyć - w tej chwili ruch jest po stronie burmistrza, tak, jak Pan Jędrzej powiedział.” Pani Sołtys dodała że sprawa w sądzie wiąże się z kosztami. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną - składki wynoszą 15zł na rok. Pani M. Nawrotek poinformowała, że pieniądze wpłacone przez mieszkańców - obojętnie, czy przez członków stowarzyszenia, czy nie – cały czas w całości są na koncie Stowarzyszenia. Te środki, które mamy na pewno wystarczą na rozpoczęcie sprawy, ponieważ wszystko praktycznie będzie przygotowane dla prawnika. Wystąpimy przez kancelarię prawną. Prawnik, o którym myślimy zajmował się już takimi sprawami, jak również sprawami przestępstw gospodarczych. Pan T. Raburski przypomniał: Stroną w tej sprawie może być tylko Stowarzyszenie lub właściciele działek przyległych do działki Remondis. Mieszkańcy Niepruszewa nie mogą być stroną. Pani M. Nawrotek: w czerwcu 2011 zostaliśmy zaproszeni (Stowarzyszenie Tatarak) na część posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska, żeby przedstawić nasze argumenty. Padł wtedy argument, ze jeżeli Remondis nie będzie mógł zrealizować swojej inwestycji to zaskarży Gminę o odszkodowanie. Na pytanie – jakie będą większe koszty – czy zapłacenie jednemu Remondisowi, czy wszystkim firmom, które się zgłoszą o odszkodowanie, bo nie będą mogły prowadzić swojej działalności, nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Firma farmaceutyczna nie rozpocznie działalności, mamy surówki, mamy amerykańską firmę produkującą komponenty żywnościowe, no i pieczarki, które tu są od początku. Pan T. Raburski dodał, że z ilości odpadów podawanych przez Remondis, jakie miałyby być tu przetwarzane (65000 ton)wynika, że będą to odpady przywożone z innych rejonów, ponieważ cały Powiat Poznański nie przewiduje takiej produkcji odpadów biodegradowalnych (przewiduje ok 35000 ton). Zapachy z takiego zakładu rozchodzą się na kilka kilometrów (przykładem jest zakład w Suchym Lesie). Pani M. Nawrotek: W czasie kiedy było 9 innych działek do wyboru, burmistrz zaproponował Remondisowi właśnie tę, blisko miejscowości, przy czym twierdził, ze nie wiedział jaka to ma być inwestycja i że w przetargu, każdy miał prawo kupić tę działkę. Pan Przybyszewski / jako ówczesny radny / dodał, że działka została sprzedana bez wiedzy radnych. Burmistrz ich tylko poinformował o dokonanej sprzedaży. Pani M. Nawrotek przypomniała, że informacja o planowanej kompostowni pojawiła się w Kosynierze Bukowskim – i stąd dowiedzieli się mieszkańcy Niepruszewa, a nie od swoich radnych – p. Przybyszewskiego i p. Chmielewskiego. Pani Sołtys zachęcała mieszkańców do interesowania się sprawą kompostowni i do udziału w zebraniach Stowarzyszenia Tatarak. A jeśli będą potrzebne pieniądze na prawnika – to oczywiście wszyscy się dołożymy. 8. Wolne głosy i zapytania. Pytanie: kiedy będzie u nas w Niepruszewie Burmistrz? Burmistrz będzie u nas najprawdopodobniej we wrześniu- na zebraniu wiejskim, które dotyczy uchwalenia budżetu funduszu sołeckiego. Droga osiedlowa – to jest koszmar, mieszkanka ulicy dzwoniła 4x do Gminy i zapraszała 4x sekretarza, Burmistrza do siebie na kawę, najlepiej w czasie deszczu i i prosiła część drogi (od figury) przejść na piechotę- niestety nie było chętnych. Pani M. Nawrotek – zachęca do udziału w wyborach – od 20 lat mamy tego samego Burmistrza, może trzeba dać szansę innemu kandydatowi – ale do tego jest potrzebne zaangażowanie wyborców – w ostatnich wyborach brało udział tylko około 50% mieszkańców. Pan Przybyszewski poinformował, że park leśny będzie w najbliższym czasie modernizowany - 2 dni temu Gmina złożyła w ramach projektu modernizację tego parku. Pani D. Kalemba podziękowała Radzie Sołeckiej za dofinansowanie wycieczki KGW. 9. Zakończenie zebrania. Anna Kołakowska Rada Sołecka Wsi Niepruszewo

Czyn społeczny

01.05.2014 wzorem dawnych dobrych tradycji odbył się u nas czyn społeczny - zdjecia tutaj.

SIWKI

Zarówno przygotowania jak i Święta Wielkiej Nocy to najważniejszy okres w Kościele Katolickim. Jednak zaraz obok obrzędów związanych ze świętowaniem tego czasu występują zupełnie inne – wcale nie mające związku z katolicyzmem. Wielkanocny Poniedziałek to dla większości ludzi  zwyczaj polewania wodą – śmigus – dyngus. Tradycyjnie tego dnia polewa się dla żartów wodą inne osoby. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co roku odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. Do dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek przez gospodarzy jest spotykany w wielu wsiach. Jednak w Niepruszewie to nie na Lany Poniedziałek czekają wszyscy - a na Siwki. Zwyczaj obchodzenia wsi przez korowód jest kultywowany od niepamiętnych czasów, i jedynie źródła kościelne pozwalają ustalić okres ten na nawet kilkaset lat ! Skąd te informacje, otóż stąd, że władze kościelne wydawały zakazy urządzania obchodów wsi zwanych Siwkiem (źródło p. Witold Przewoźny). Pojawienie się korowodu przebierańców było najprawdopodobniej wyrazem radości z powodu nadejścia długo oczekiwanej wiosny.  Siwki swą nazwę wzięły od siwego konia, który im przewodzi i  ma on symbolizować pracę na roli. Postać ta jest ubrana na biało z długą stożkową czerwoną czapką, przypomina trochę Lajkonika poprzez zamocowane z przodu i z tyłu sita. Koniki są zawsze dwa. Postaciami najbardziej typowymi są Dziad i Baba, którzy to są podstawą zarówno rodziny, jak i pracy na roli – dlatego Dziad ma zawsze w bucie słomę, a Baba odpowiedni malunek na bieliźnie. To dzięki nim w domu i zagrodzie dobrze się dzieje. Podczas tego specyficznego pochodu – przed każdym domostwem tańczą i życzą powodzenia a w zamian dostają „czym chata bogata”, dawniej jajka, wędliny oraz napitki, obecnie częściej pieniądze, choć i napitki się zdarzają. Do tańca na akordeonie przygrywa im Grajek, bo po ciężkiej pracy jest też czas na zabawę. Najbardziej jednak wymagającym przebraniem jest osoba Micha, który wygląda jak wielki słomiany chochoł i symbolizuje urodzaj w pracy na roli. Jest to jednocześnie postać wymagająca największych wyrzeczeń od tego, kto Michem zostanie, bo słoma nie jest wygodnym odzieniem, a zdjąć ją można dopiero po korowodzie - nierzadko trwającym około czterech godzin. Micha pilnuje Poganiacz, cechuje go garb na plecach, dba on aby nic Michowi się nie przytrafiło, aby np. ktoś nie próbował go podpalić. Ostatnie postacie to kominiarze, w dawnych czasach komin to przecież najważniejsza instalacja w domu. Niezadbanie w należyty sposób o niego, powodowało brak możliwości używania pieca, lub co gorsze - pożary. Dlatego obecność Kominiarza symbolizuje szczęście. Kominiarzy wśród kolędników jest czterech. Pomimo, że osoby biorące udział w tym korowodzie zmieniały się na przestrzeni lat, bo obsada to młodzi ludzie, jednak zwykle postaci jest 11.

Wędrowaniu przez wieś i zachodzeniu do obejść towarzyszyły dawniej i obecnie psikusy, zabawy i śmiech. Nieodłącznym rytuałem jest murzenie – czyli smarowanie breją twarzy napotkanych osób, dawniej głównie dziewcząt, co przynieść im miało powodzenie. Tak więc nikt o murzenie się nie obrażał, a wręcz wszystkim na tym zależało. Specjalistami od murzenia są kominiarze- w końcu breja jest zrobiona na bazie sadzy. Ale doskonale sobie z tym radzą też Koniki. Często zamiast wejść furtką po prostu przeskakują płoty - bo tak szybciej. W związku z tym, że są bardzo szybcy i zwinni, potrafią niejednego przechodnia zaskoczyć. Mają zasłonięte twarze, więc wielu również wystraszą. Jednak zdecydowana większość mieszkańców bardzo chętnie pozuje z nimi do zdjęć.

Tradycja Siwków jest tym bardziej cenna, że pomimo obecnych czasów, w których młodzi ludzie żyją bardziej wirtualnie niż realnie, ci młodzi chłopacy potrafią sami się zorganizować i sprawić uciechę całej wsi.

Na przestrzeni lat dokonały się pewne zmiany w wyglądzie postaci, jednak porównując korowody przebierańców z innych miejscowości, tylko u nas są to tradycyjne Siwki. Właśnie to sprawiło, że w bieżącym roku naszymi Siwkami zainteresowało się Muzeum Etnograficzne w Poznaniu i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych gościliśmy pana Witolda Przewoźnego z tegoż muzeum. Jednocześnie naszą wieś odwiedziła TVP Poznań i Siwki miały swoją premierę w telewizji, tak jak corocznie Żandary z Ławicy. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie. Siwki będą znowu za rok – zapraszamy.

 

Kilka zdjęć z tegorocznych Siwków oraz trochę starszych tutaj.

Jeśli ktoś dysponuje zdjęciami Siwków z dawnych lat, bardzo proszę o kontakt.

Wiecej informacji o Siwkach na stronie:  http://siwkinwo.pl.tl

Spotkanie z muzyką zorganizowane przez PZERiI

Dnia 09 kwietnia 2014r Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niepruszewie zorganizowało spotkanie z muzyką ludową i biesiadną. Na spotkanie został zaproszony chór „Bel Canto Gminy Dopiewo”, oraz pan Wojciech Pawlewski. Chór Bel Canto Gminy Dopiewo powstał w styczniu 2004 roku. W ciągu swojej działalności występował zarówno na lokalnych uroczystościach jak i na forum międzynarodowym. Koncertował między innymi we Francji, na Litwie i w Niemczech. W swoim repertuarze ma pieśni kościelne, ludowe, patriotyczne, okolicznościowe oraz utwory klasyczne na cztery głosy : soprany, alty, tenory i basy. Dyrygentem chóru jest Pani Elżbieta Węgielewska, a prezesem pan Adam Wasielewski. Natomiast pan Wojciech Pawlewski jest od lat zaprzyjaźniony z chórem, któremu często przygrywa biesiadne kawałki na akordeonie. Prowadzi także w ramach współpracy z biblioteką w Kamieńcu zespół muzyczny „Takie chłopaki”. Chór ”Bel Canto” mieszkańcy Niepruszewa mieli okazję usłyszeć już niejednokrotnie podczas kolędowania w Kościele Parafialnym, jednak nigdy wcześniej w wykonaniu pieśni klasycznych czy też w muzyce biesiadnej. Repertuar przedstawiony podczas spotkania był bardzo szeroki – pani dyrygent zaprezentowała utwory lekkie i biesiadne - tak więc każdy znalazł coś dla siebie. Popołudnie przy kawie i ciastku minęło nadspodziewanie szybko a wrażenie jakie spotkanie zrobiło na przybyłych gościach pozostanie w ich pamięci na długo. Pomysłodawczynią i organizatorką tego spotkania była pani Halina Górowska, która również jest członkiem chóru, i to dzięki Niej koleżanki i koledzy z chóru oraz pan Wojciech umilili nam to popołudnie. To pierwsze spotkanie z muzyką – planowane są kolejne, oby tylko tak dalej.

Zdjęcia ze spotkania tutaj.

Dzień Kobiet

   W tym roku z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy wyjazd na drugą 50-tka Bałtroczyka. Piotr Bałtroczyk to znany kabareciarz i konferansjer. Swoistą sztukę słowa, pełną humoru i bardzo dobrego gustu opanował w sposób perfekcyjny. To jak postrzega świat wokół siebie jest ciekawie zabawne, to jak go potem ubiera w słowa jest perfekcyjną żonglerką wyrazów, daleką od banałów czy naciąganych dowcipów. Wystąpił w kilkuset programach telewizyjnych jako prowadzący lub wykonawca - a jednak zaskoczeniem dla nas było to że jeden człowiek potrafi przez tyle czasu mówić o wszystkim i o niczym bawiąc całą salę do łez. Ubaw był doskonały.

Zebranie sprawozdawcze

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO - SPRAWOZDAWCZEGO za rok 2013 wsi NIEPRUSZEWO, które odbyło się 10 marca 2014 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska I. Porządek zebrania II. Uczestnicy zebrania: - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Rada Sołecka – Anna Kołakowska, - mieszkańcy Niepruszewa 26 osoby wg. listy + wyżej wymienione. - w zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Buk p. Stanisław Filipiak. III. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2013 . 1.Spotkanie noworoczne z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz przybyłymi gośćmi. Spotkanie uświetniło wystawienie Jasełek przez przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie wraz z paniami z KGW i strażakami z OSP, oraz kolędy w wykonaniu p. Jerzego Kostrzewskiego. 2. Dofinansowanie OSP Niepruszewo – zakup przecinarki do stali i betonu. 3. Zakup farby do wymalowania korytarza przy NKS. 4. 22.02.2013r gościliśmy Komisję Budżetu i Oświaty UMiG Buk 5. Malowanie magazynku kuchennego. 6. Wyjazd na przedstawienie kabaretowe do Teatru Wielkiego w związku z Dniem Kobiet 7. Konserwacja placu zabaw przy ul. Jarzębinowej 8. Czyn społeczny wokół Wiejskiego Domu Kultury. Posadzenie krzewów ozdobnych, sprzątanie terenu wokół oraz ognisko – przy udziale organizacji korzystających z WDK. 9. Dofinansowanie NKS Niepruszewo. 10. Festyn Wianki - występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, KGW . Pogadanka policjantów z Komisariatu wodnego. Przedstawienie „Wędrówki zdrowych piratów”, iluzjonista, szczudlarka. Drużyna Libera. 11. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 12. Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez w plenerze. 13. Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 14. Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 15. Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – zbiórka krwi przez Wojtusiaki – pokaz poszukiwania człowieka przez psa, konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez OSP Niepruszewo i harcerzy , przejażdżki bryczką, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 16. Czyn społeczny wokół Wiejskiego Domu Kultury. Grabienie liści, wycinanie drzew, oraz kiełbasa u gospodyń – przy udziale ZHP, OSP, KGW. 17. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej w huśtawki sprężynowe dla mniejszych dzieci – przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej. 18. Wymiana termostatów przy grzejnikach na Sali wiejskiej. 19. Montaż nowych huśtawek na byłym placu zabaw przy ul. Poznańskiej – na blokach w kierunku Buku. 20. Wsparcie OSP Niepruszewo poprzez użyczenie Sali wiejskiej na zabawę Andrzejkową. 21. Turniej KGW w Żegowie. 22. Spotkanie opłatkowe. 23. Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych : imieniny księdza proboszcza, Jubileusze 50 i 60 – lecia , Jubileusz KERiI, Dzień Patrona w szkole, Jubileusz 50-lecia kapłaństwa 24. Doposażenie WDK : zakup zmywarki oraz naczyń dla 120 osób. 25. Dofinansowanie konkursów szkolnych. 26. Spotkanie z lokalna historią. 27. W budynku WDK w środy odbywają się zajęcia zapaśnicze dla dzieci. IV. Sprawozdanie z finansowe za rok 2013 . Sprawozdanie finansowe z działalności sołectwa za rok 2013 Rozliczenie funduszu sołeckiego: Organizacja imprez kulturalnych 11500 wykonanie 11498,24 Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Niepruszewo 4000 wykonanie 4000 Doposażenie WDK 9093 wykonanie 9091,16 *zmywarka 6273,25 *wyposażenie pozostałe 2817,91 Plan wynosił 24.593,00zł. (11500+4000+9093) 24589,4 V. Dyskusja nad sprawozdaniami – nie zgłoszono uwag. VI. Przedstawienie uchwały nr 1/2013 zebrania wiejskiego z dnia 19 września 2013, dotyczącej planowanego funduszu sołeckiego na rok 2014 wraz z dotychczasowym wykorzystaniem funduszu. VII. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa.  Przedstawienie odpowiedzi wicestarosty Powiatu Poznańskiego Tomasza Łubińskiego dot. wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2500P – ul. Starowiejskiej – budżet Powiatu na rok 2014 nie zabezpiecza środków finansowych na realizację tego zadania, jednakże ostateczna odpowiedź zostanie udzielona po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu wielkości wolnych środków. Burmistrz potwierdził, że starosta obiecał przeznaczyć środki na to zadanie.  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy odtwarzanie placu zabaw przy blokach w kierunku Buku. Jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego też środki na ten cel nie mogą pochodzić z funduszu sołeckiego a jedynie ze środków dodatkowo wypracowanych. W konsekwencji czego elementy placu będą się pojawiały zależnie od posiadanych środków.  W roku ubiegłym mijało 715 lat od pierwszej wzmianki historycznej o naszej wsi. Z tej okazji rozpoczęliśmy spotkania z lokalną historią, aby naszym mieszkańcom przybliżyć ciekawostki związane z historią najbliższej okolicy.  Z powyższym wiąże się również zadanie jakiego się podjęliśmy - zeskanowania Kroniki Szkolnej z naszej Szkoły Podstawowej, obejmującej okres od 1910 roku do współczesnych nam lat. Ponieważ okres do uzyskania niepodległości jest opisany w języku niemieckim, planujemy również dokonać jego przetłumaczenia.  Od stycznia bieżącego roku nastąpiła zmiana opiekuna Sali Wiejskiej. Dotychczas była to pani Barbara Miziołek, obecnie pani Marzena Golak. Kontakt do opiekuna Sali podany jest na stronie Sołectwa.  Zapraszamy również do uczestnictwa w czynie społecznym na terenie naszej wsi – sprzątania terenów zielonych , jak i do uczestnictwa w pozostałych imprezach integracyjnych.  Festyn Wianki został zaplanowany w dniu 21.06.2014, a na końcu sierpnia - biesiada rodzinna nad jeziorem (podobnie, jak w zeszłym roku). VIII. Omówienie bieżących spraw przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Burmistrz MiG Buk Stanisław Filipiak przybliżył obecne plany i sprawy finansowe Gminy: - Rok 2013 był bardzo trudny finansowo dla Gminy. Mamy duże zaległości podatkowe – ponad 1,600 tysięcy złotych. Sytuacja jest trudna . Obecnie mamy już 0,5 mln złotych zaległości z obecnego budżetu wobec firm, które prowadzą inwestycje na terenie naszej Gminy. W związku z tym inwestycje gminy będą musiały być umniejszone o brakującą kwotę. Postępowania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległych kwot wobec Gminy są prowadzone, ale są bardzo mało skuteczne, gdyż dotyczą z reguły małych kwot. - Budżet na ten rok został uchwalony. Kończymy działania związane z uzyskiwaniem środków unijnych w ramach WRPO i PROW. Obecnie czekamy na nowe rozdanie środków unijnych. W ramach WRPO nie ma żadnych środków unijnych przeznaczonych na drogi. Pani Minister Bieńkowska zapowiedziała, że nie będzie żadnych środków na drogi, nawet powiatowe. Prawdopodobnie tylko Województwo dostanie pewne środki i to tylko na drogi główne. Nie będzie w tym roku również środków na kontynuację kanalizacji sanitarnej. Nie wiadomo, jak z tego wybrną gminy, ponieważ zgodnie z założeniami, do końca 2015 roku gminy mają być w 100% skanalizowane. Przewidujemy, że na czerwiec tego roku będzie ok. 73 % gospodarstw w gminie Buk, do których mamy doprowadzoną kanalizację i mają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Potrzeba wybudować jeszcze jakieś 40 kilometrów. - W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich pojawiła się pewna nutka nadziei - ostanie informacje z Ministerstwa Rolnictwa mówią, że będą pewne środki - 0,5 mln złotych na każdą wieś (przy czym nie wiadomo, czy to będzie zależne od wielkości wsi) w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich – są to środki na infrastrukturę techniczną (np. drogi, chodniki, inne). - Programy WRPO i PROW są w trakcie uzgodnień z Komisją Europejską. Co chwila mamy informacje o kolejnych zmianach w tych programach. Wiadomo już że nie będzie tzw. programów otwartych, czyli np. nie będzie środków, które wykorzystywaliśmy dotychczas na remont świetlic wiejskich, czy drobne naprawy nawierzchni. Zamiast tego mają być środki ogólnie: „na infrastrukturę społeczną”. Będą to środki przeznaczone na konsumpcję. Z tych środków będą finansowane np. szkolenia, spotkania, festyny. - Miasto i Gmina Buk należy do Stowarzyszenia Metropolia Poznań – stowarzyszenie to w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych ZIT ma szanse na uzyskanie pewnych środków finansowych. Stowarzyszenie powstało 3 lata temu, w ramach ZITu będzie miało określona pulę finansową do swojej dyspozycji. Jest to poważna kwota 700 mln złotych, ale jest to kwota do podziału pomiędzy miastem Poznaniem a 17 czy 18 gminami, które wchodzą w skład. Na pewno coś z tego uzyskamy. Szczególnie jeden projekt będzie bardzo ciekawy – obejmie on prawdopodobnie Sołectwo Niepruszewo – jest to projekt stworzenia ścieżki rowerowej „Gminami Powiatu Poznańskiego”. Projekt bardzo ciekawy – i atrakcyjny dla mieszkańców. - Dla Sołectwa Niepruszewo w budżecie na ten rok zapisane są 2 punkty: -projekt techniczny – budowy ul. Szkolnej i Krótkiej; oraz projekt budowy nowej strażnicy OSP Niepruszewo. Obecnie jesteśmy w gościnie u Księdza Proboszcza. Środki w ramach PROWu mają być przeznaczone na infrastrukturę społeczna jaką jest m. in. wspomaganie stowarzyszeń, w związku z tym chcemy przygotować projekt aby strażnica mogła być na własnym terenie, z własnymi budynkami z prawdziwego zdarzenia. - Sprawa obciążenia ruchu kołowego na drodze 307. Jest pewna nadzieja w tej sprawie, ponieważ obwodnica Niepruszewa została wpisana do Planu Wojewódzkiego – do potrzeb w zakresie rozbudowy sieci dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego. Nie ma na razie żadnej daty realizacji. Dopóki WRPO nie będzie zatwierdzone i nie będzie podpisana umowa z Komisja Europejską, dopiero będzie wiadomo jakie środki są na to przeznaczone. Z obwodnicą może być również inny problem. Będzie ona przebiegać przez określony teren – właściciele gruntów mogą doprowadzić do zablokowania inwestycji. Wówczas być może będzie potrzebna pomoc Sołectwa w negocjacjach. Jak wiadomo, obecnie są prowadzone zmiany w prawie i niedługo nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę domu, będzie tylko zgłoszenie budowy. Może to spowodować niewyobrażalny chaos w planowaniu przestrzennym (w tym również z budową wspomnianej obwodnicy). Jeśli chodzi o realizację potrzeb dla Sali Wiejskiej w Niepruszewie- na wiosnę będzie budowany podjazd dla osób niepełnosprawnych co ułatwi ich dostęp do korzystania z pomieszczeń. IX. Wolne głosy i zapytania Gdzie będzie budowana strażnica? B: To będzie teren za szkołą. Będą budowane garaże, węzeł sanitarny, biuro, salka. Ten teren jest własnością Gminy. Jest to bardzo istotne- gdyż nie trzeba kupować nowych gruntów na ten cel. Badanie natężenia ruchu na drodze 307, czy Pan Burmistrz mógłby przypomnieć jakie były wyniki? B: W Październiku 2013 – ponad 15 tys. na dobę (przyrost w stosunku do 2010 o 4,5 tys.). Głównie rejestracje to PGO (powiat Grodzisk Wlkp.) PWE (powiat Wolsztyn), oraz Szamotuły w sposób naturalny, ponieważ musza skręcić w drogę do Brzozy. Co drugi samochód rano i po południu w Buku (na podstawie badań prowadzonych w Buku) to jest PGO i PWE. Władze Wojewódzkie sobie zdają sprawę z tego. Podstawą budowania obwodnicy są badania natężenia ruchu kołowego, nikt nie podejmuje dziś decyzji o budowie obwodnic bez wyników takich badań. Są takie „nieudane” inwestycje jak np. obwodnica Śremu – gdzie wydano mnóstwo pieniędzy na budowę a natężenie ruchu się wcale nie zmieniło. Na wzrost natężenia ruchu wpływa wzrost liczby mieszkańców. W powiecie Poznańskim odnotowano przyrost o 80 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 12 lat. Powiat Poznański liczy obecnie 334 tys. mieszkańców (na koniec ubiegłego roku). Jeśli uda się zrealizować inwestycję Kolei metropolitalnej – w Gminach, gdzie są stacje kolejowe, przystanki kolejowe, część ludzi może przesiąść się w przyszłości na kolej. Docelowo na trasie Poznań –Opalenica będą kursowały pociągi co 30 minut, a na trasie Poznań - Nowy Tomyśl- co 60 minut. Jesteśmy w trakcie przejmowania od PKP terenów na tzw. parkingi buforowe. Przy każdej większej stacji kolejowej mają powstać parkingi na 100-150 do 200 samochodów. Chodzi o ograniczenie ruchu w Poznaniu – Poznań się blokuje - prawdopodobnie będą podniesione opłaty za parkowanie. W Buku tez są przewidziane płatne strefy parkowania – może pojawią się już pod koniec tego roku -obejmą centrum miasta. Obecnie samochody stoją cały dzień na Placu Reszki i blokują miejsca, a osoby przyjeżdzające na zakupy nie mają gdzie zaparkować. Podniesiono problem- że Zakład Komunalny nie wywozi na czas odpadów z „dzwonów” mimo interwencji telefonicznych. B: Należy interweniować w Urzędzie. Do sekretariatu, czy do pracowników Referatu Budownictwa, czy nawet bezpośrednio do Burmistrza. Następny problem dotyczy sprzątania po psach i płacenia opłaty od posiadania psa. B: Bardzo mało posiadaczy psów płaci opłatę od posiadania psa. Nie ma sposobu ich zmusić do płacenia lub do sprzątania. W Buku trawniki wyglądają tak jak w Niepruszewie. Weterynarze nie udostępniają listy właścicieli psów. Bardzo trudno jest ustalić właściciela psa (np. pies należy do dziecka, albo do babci i podlega zwolnieniu od opłaty). Pracownik Gminy nie może być też obecny przy szczepieniu psów. Takie są przepisy, każdy podatnik dobrowolnie składa oświadczenie. Zgłoszono problem- zdewastowania ogrodzenia parku leśnego . Pan Burmistrz zapisał tę informację. Czy jakiś procent z dochodów Mariny wraca do Niepruszewa? B: W ubiegłym roku Marina przyniosła 3,5 tys. złotych strat. W związku z tym będą zmiany organizacyjne. Wypożyczalnia będzie czynna dopiero od 15 czerwca i tylko do 31 sierpnia. Nie będzie czynna całodobowo i nie będzie dozoru całodobowego. Jeśli ktoś będzie chciał cumować łódź, to będzie to robić na własną odpowiedzialność. Czy spółka Country House Development odwołała się od decyzji dotyczącej zapłacenia kary za usunięcie drzew w zabytkowym Parku w Niepruszewie? B: Tak. Odwołała się do Samorządowego Kolegium odwoławczego. Czy po zakończeniu całej procedury Pan Burmistrz przewiduje również korzystając z ustawy o środowisku obowiązek nasadzenia drzew? B: Na razie musi się skończyć postępowanie. Czy Pan Burmistrz może wystąpić np. o zabezpieczenie księgi wieczystej? B: Nie można dopóki decyzja nie jest prawomocna. Czy nie można postąpić tak jak w przypadku np. z prawa spadkowego? B: Nie, i z podatkowego też nie. Orzecznictwo sądu administracyjnego w sprawach ochrony przyrody Jest tak rozbieżne, że właściwie nie wiadomo, na które orzecznictwo się powołać. Nie można zabezpieczyć interesów Gminy w Księgach Wieczystych, można skorzystać tylko z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. To można zrobić kiedy decyzja jest prawomocna. Czy dane podatników, którzy nie płacą podatku podlegają ochronie? B: Dane podatników podlegają ochronie. Do krajowego rejestru dłużników nie wolno wpisać podatników podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego. Można prowadzić postępowanie egzekucyjne polegające na upomnieniu, na wpisaniu hipoteki w księdze wieczystej, na działaniu przez Komornika Urzędu Skarbowego. W Polsce wolno potrącić z nadpłaty podatku tylko mandat karny. Nie można potrącać należności wobec Skarbu Państwa czy wobec Gminy. Gdyby to było dopuszczalne, to praktycznie nie byłoby zaległości podatkowych. Firmy nam zalegają w tej chwili około miliona złotych. Czy będziemy utwardzać drogi? B: Jeśli jest takie zapotrzebowanie – mamy kilkaset ton gruzu budowlanego, nie każdy chce z tego korzystać. Łatwiej to robić pomiędzy miejscowościami, tam gdzie jest możliwość utworzenia rowów. Kto odpowiada za stan dróg osiedlowych? Chodzi o ulicę Kwiatową. Płyty są źle położone. Wystają druty. B: Musimy sprawdzić do kogo należy ta droga. Wracając do tematu dróg, można uzyskać więcej informacji na temat ulicy Starowiejskiej, skoro nie będzie środków na drogi powiatowe? B: Pan Starosta Grabkowski obiecał miesiąc temu, że w tym roku będzie zrobiona nawierzchnia ulicy Starowiejskiej. Czy będzie policja wodna na jeziorze w Niepruszewie? Po pierwsze, ludzie nie przestrzegają zakazu używania sprzętu motorowego; druga sprawa - zaczyna funkcjonować klub żeglarski dla dzieci w Więckowicach. B: Będzie tak samo jak w ubiegłym roku. Granica, gdzie może być używany sprzęt przebiega przez środek jeziora. Niedługo nie będzie u nas łodzi motorowodnych i skuterów. Takie działania były podjęte- że niedługo nikt tu nie będzie przyjeżdżał. Np. ograniczymy funkcjonowanie przystani - nie będzie funkcjonowała od 1 maja – tylko od 15 czerwca. Raczej skończy się sprzęt motorowy na jeziorze. Kto wprowadza zakaz używania sprzętu pływającego na jeziorze ? B: Rada Powiatu. Jeżeli będą ograniczone okresy działania Mariny, to jak będzie wyglądała kwestia wodowania skuterów w innych miejscach? B: Nie można. Ale jest duży problem z uzyskaniem interwencji policji w tej sprawie. Jeśli zgłaszamy np. kłusowanie – policja nie przyjedzie – nie mają czasu, nie mają czym. B: Od tego (kłusowania) jest Państwowa Straż Rybacka a nie Policja. Jeśli chodzi o skutery należy zgłaszać policji. Policja twierdzi, ze nie ma tam zakazu wjazdu, w związku z tym mogą wjeżdżać skutery i samochody wszędzie, rozjeżdżają łąkę, tereny prywatne, m.in. tak jak mówił Pan Przybyszewski również park leśny B: Policjant zawsze znajdzie paragraf, jeśli będzie chciał. Jeśli będzie problem z Policją Pan Burmistrz prosi żeby dzwonić do niego, będzie rozmawiał z komendantem. Komendant też nie wie o wielu rzeczach. O wodowaniu przy kąpielisku na pewno wie - dodała Pani Sołtys -wielokrotnie dzwoniliśmy. Nie było żadnej interwencji. B: Proszę takie sytuacje zgłaszać osobiście do Gminy - będę interweniować. Można to robić w każdej chwili nawet jeśli Burmistrz nie będzie obecny na miejscu. Jeszcze jeśli chodzi o interwencje policji, Pani Sołtys wielokrotnie rozmawiała z Panem Komendantem i Komendant cały czas twierdzi ze nie ma ludzi – w temacie ograniczenia na ulicy Starowiejskiej. Tu jest szkoła i przedszkole. Tak naprawdę Policji nigdy tam nie było. Ani prędkości ani tonażu nie kontrolowali. B: Jeżeli chce ktoś skontrolować tonaż – może to sprawdzić tylko Inspektorat Transportu Drogowego – i musi zawieźć delikwenta na wagę (która jest w Buku). ITD mogą ściągnąć pojazd z drogi i zawieźć na wagę. Mają takie uprawnienia. ITD. Ma swoje plany kontroli – nie można zgłosić specjalnych próśb o wykonanie dodatkowych kontroli. Nie ma na to wpływu. Jeśli chodzi o radar - działa. Jedna osoba w komendzie jest uprawniona do prowadzenia takiej kontroli. Czy można ustawić drogowskazy dla kierowców jadących od Poznania do firm – bo kierowcy często się mylą wjeżdżają np. w Starowiejską, w Szkolną. B: Pan Burmistrz sprawdzi i zgłosi. Pytanie w sprawie rekultywacji Jeziora Niepruszewskiego. Mają powstać 2 zbiorniki filtrujące i tylko jest kwestia pozyskania gruntów. Mają powstać na terenie należącym do Kurii. Jak przebiega współpraca z Kurią, czy pierwszy krok już będzie można wykonać? B: Planowane jest wybudowanie zbiorników na terenie należącym do Kurii. Złożyliśmy ponowny wniosek do Kurii o wyrażenie zgody, jeśli nie, wystąpimy do Kurii o zamianę gruntów. Będą to grunty poza Niepruszewem. Z Kurią się bardzo trudno rozmawia. Jeśli będzie zgoda, wtedy jest prawo władania gruntem, i wtedy możemy rozmawiać o pozwoleniu na budowę i o środkach na ten cel - może w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych lub innych możliwości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, lub być może z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. . Budowa będzie finansowana albo z pożyczek lub dofinasowania (dotacji jest coraz mniej). Myślę że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy się sprawa wyjaśni. Jeżeli Kuria przyjmie wariant zamiany – wówczas musi to być grunt o takiej samej wartości. Czystość wody w jeziorze uległa poprawie. Problem jest jeden - do jeziora dopływa woda z rowów melioracyjnych, pochodząca z okolicznych upraw kukurydzy i w związku z tym odnotowuje się zanieczyszczenie azotanami . W tym roku w rejonie kąpieliska chcemy spróbować strącić fosforany metodą chemiczną w połowie maja. Zobaczymy jaki wynik będzie w sezonie letnim. Na bieżąco chcemy niszczyć wszystkie wychodzące trzciny. Nad jeziorem powstanie mały fitness-park – 5-6 elementów. Będzie dostępny już w tym sezonie. Nie wybrano jeszcze dokładnie lokalizacji – wiadomo że będzie na terenie OSIRu. Jesteśmy w trakcie przetargu w tej sprawie. Czy będzie możliwość regulacji bo np. w Opalenicy jest tylko 1 tempo - dostosowane dla starszych i młodzież z tego nie korzysta. B: W Buku na stadionie jest możliwość regulacji. Bardzo się przyjęło i popołudniami jest ciągle zajęte. Czy będzie kontener na odpady zielone nad jeziorem? B: Będzie kontener. Pani Sołtys dodała że oprócz tego odpady zielone są odbierane przez ZGK w workach z posesji. Czy będzie ścieżka rowerowa z Niepruszewa do Buku? B: Nie ma możliwości budowania ścieżek przy drogach krajowych czy wojewódzkich bez pasa oddzielającego, co najmniej 3-4 metry. Jedyna możliwość - to może kiedyś powstanie na trasie Buk-Otusz-Niepruszewo. Ale to się wiąże tez z bardzo dużymi kosztami polegającymi na wykupie gruntu poza pasem drogowym i dodatkowo przełożeniem. W ramach ZIT-u jest projekt takiej ścieżki rowerowej „Gminami Powiatu Poznańskiego”. Projekt będzie realizował powiat. Na razie jest to tylko hasło, nie ma żadnych planów. Według Pana Burmistrza powinien łączyć Gminy Dopiewo, Buk i Stęszew, czyli ta ścieżka powinna przebiegać w rejonie Sołectwa Niepruszewo. Jak to się będzie kształtować – na razie nic nie wiadomo. Czy wiadomo coś na temat przyszłości pałacu w Niepruszewie? B: Na razie nie można zdradzać pewnych informacji, ale zgodnie z wiedzą pana Burmistrza - są pozytywne. Pan Burmistrz jeszcze raz podkreślił jak wielką bolączką jest fakt, że nie będzie środków na drogi. Odczują to poszczególne Sołectwa, cała Gmina. Na przykład odcinek Ulicy Dobieżyńskiej, który był budowany w zeszłym roku był to odcinek 350m – to koszt 980 tys. złotych. Kiedy będzie budowane skrzyżowanie na ulicy Dworcowej i czy z ulicy Dworcowej będzie skręt na Poznań? B: Jeśli chodzi o skrzyżowanie na Dworcowej - w najbliższej przyszłości – w miesiącach wiosennych będzie przetarg na jego budowę. Nie będzie skrętu na Poznań, dlatego że tam jest kąt prosty, musiałoby być przesunięte przejście dla pieszych. Chodzi o względy bezpieczeństwa. Droga powiatowa w kierunku Brzozy – czy przewidziana jest wycinka drzew przy tej drodze?. B: Zarząd dróg powiatowych wycina tylko drzewa, które usychają. Nie robi generalnej wycinki .Każde drzewo które ma być wycięte przy drodze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej musi być uzgodnione przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Topole nad jeziorem są stare i w złym stanie- czy można część z nich wyciąć? B: Topole powinny być wycinane , ponieważ im starsze tym bardziej zagrażają. Ale zawsze jest tak, że jedni chcą a inni piszą skargi. Część topoli nad jeziorem uschnie z powodu wieku. Pan Burmistrz poprosił o przekazanie osobom poszukującym pracy, żeby jak najszybciej robili uprawnienia na wózki widłowe i wózki widłowe wysokiego podnoszenia. Na terenie AG jest obecnie budowany magazyn Samsung - będzie tu dystrybucja na Polskę – i od lipca będzie zatrudniał około 60 osób. Wszyscy z uprawnieniami na wózki widłowe. Bez tych uprawnień nie ma żadnych szans. Na zakończenie Pan Przybyszewski zachęcał do korzystania z istniejącej ścieżki rowerowej przez Cieśle- Podłoziny -Żarnowiec- Tomice-Mirosławki - Krąplewo – aż pod Stęszew. Wspaniałe tereny , otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego po drodze piękne Jezioro Tomickie. Następnie Pani Sołtys zamknęła zebranie. Sołtys wsi Niepruszewo Protokolant zebrania Agnieszka Połencka – Bednarek Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo

Spotkanie noworoczne

6 stycznia – święto Trzech Króli - postanowiono obchodzić w Niepruszewie w sposób szczególny. Tego dnia odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Radę Sołecką, na które przybyli członkowie organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz mieszkańcy. Członkowie Koła P.Z.E.R i I oraz KGW przygotowali montaż słowno-muzyczny o kolędach i pastorałkach, a przygrywał im niezawodny p. Jerzy Kostrzewski. Nie mogło zabraknąć również przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie pod opieką pań Ewy Tonder, Ireny Korzeniewskiej oraz Beaty Napierały. Dzieci zaprezentowały się zgromadzonym w przepięknych strojach balowych, był również książę i kareta, i myszki były, ale i był … Kopciuszek. Wydawać by się mogło, że temat ten niewiele ma wspólnego z okresem Bożonarodzeniowym – ale tu jesteśmy w błędzie. W żadnej innej opowieści nie ma tak oczywistego przekazu, że nie ważne co na zewnątrz – bo prawdziwe piękno jest przecież ukryte. To właśnie okres świąt powoduje, że stajemy się lepszymi, wrażliwszymi i bardziej miłymi dla siebie, a czy nie byłoby pięknie, gdyby to trwało dłużej? Czy to wewnętrzne piękno pozwoli nam tylko brać, czy może też coś od siebie dać? Ta kolęda od opłatka się zaczyna, bo opłatkiem, najpierw dzieli się rodzina. Od opłatka i od życzeń naszej mamy, od tych słów nad opłatkiem wyszeptanych. A ty, nasza kolędo domowa, słowa mamy w pamięci zachowaj... I już grzyby, i już ryby są na stole, zaraz przyjdzie i na kluski z makiem kolej, my z rybami to jesteśmy ciut na bakier, ale bardzo nam smakują kluski z makiem. Za te kluski, kolędo domowa, naszej babci będziemy dziękować. Teraz trzeba wyjąć paczki spod choinki, bo Mikołaj przyniósł dla nas upominki, Tata mówi, że z pieniędzmi krucho raczej, a Mikołaj przyniósł dla nas tyle paczek. Razem z nami kolędo zawołaj, że się udał rodzinie Mikołaj! I zaśpiewaj, zakolęduj nam kolędo, że najbliżsi zawsze blisko przy nas będą, że nikogo nie zabraknie przy tym stole, przy kolędzie najpiękniejszej ze wszystkich kolęd. Że spotkamy się znowu przy stole, w tej godzinie opłatka i kolęd. Wszystkim, którzy dołożyli starań aby spotkanie noworoczne się odbyło – serdecznie dziękuję – Agnieszka Bednarek, sołtys wsi Niepruszewo. Zdjęcia ze spotkania tutaj.