^ Back to Top

2013

Zebranie Wiejskie - sprawozdawcze

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO – SPRAWOZDAWCZEGO za rok 2012 wsi NIEPRUSZEWO, które odbyło się 14 marca 2013 r. w Sali Wiejskiej w Niepruszewie, ul. Starowiejska I. Porządek zebrania – zgodnie z załącznikiem II. Uczestnicy zebrania: - Agnieszka Bednarek – przewodnicząca zebrania, Sołtys Wsi Niepruszewo; - Radna MiG Buk– Ewa Tonder, - Rada Sołecka – Anna Błaszak, Anna Kołakowska, Jerzy Mazankiewicz, Krzysztof Marciniak, - mieszkańcy Niepruszewa 64 osoby + wyżej wymienione. - w zebraniu uczestniczyła wice-Burmistrz Miasta i Gminy Buk p. Aleksandra Wawrzyniak . III. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2012 1.Spotkanie noworoczno-opłatkowe z członkami organizacji działających na terenie naszego sołectwa oraz w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka, również z babciami i dziadkami – spotkanie uświetnił występ dzieci przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, pod czujnym okiem p. Ewy Tonder, Kamili Jewasińskiej oraz Marty Kalemby przy akompaniamencie p. Jerzego Kostrzewskiego. 2.Wsparcie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Niepruszewie poprzez użyczenie Sali wiejskiej na Zabawę Walentynkową. 3.Wyjazd do Teatru Wielkiego na Kabaretowy Dzień Kobiet. 4.Dokończenie montażu klimatyzacji w Sali wiejskiej. 5.Dofinansowanie NKS Niepruszewo – zakup farby do malowania boiska. 6.Malowanie Sali wiejskiej oraz kuchni. 7. Wędkarski Dzień Dziecka – wsparcie koła PZW nr 42 przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. 8.Festyn WIANKI - prowadząca p. Zofia Dragan, występy dzieci ze szkoły podstawowej w Niepruszewie, z ogniska MGOK w Buku, ZHP, zespoły z Niepruszewa , KGW . Pokaz strażacki, przygotowany przez OSP Niepruszewo, który obejmował ratowanie człowieka z uszkodzonego pojazdu, pierwszą pomoc oraz ugaszenie płonącego samochodu. Pokazy wojów średniowiecznych, dyby, medycyna średniowieczna oraz korowód z wiankami przy akompaniamencie Junków z Buku. Odbyły się również zawody dla dzieci i dorosłych oraz Turniej piłki nożnej pod patronatem przewodniczącego RMiG Buk p. Andrzeja Jankowskiego. Festyn zakończył się zabawą taneczną. 8. Dofinansowanie OSP Niepruszewo. 9.Zakup namiotu i stołów biesiadnych na potrzeby imprez plenerowych. 10.Zakup kosiarki. 11.Wsparcie Caritas naszej parafii w organizacji Dnia Chorych. 12.Udział w dożynkach parafialnych jak i gminnych. 13.Biesiada rodzinna przy ognisku - pożegnanie lata – konkurencje dla dzieci zorganizowane przez ZHP, pokaz przygotowany przez OSP Niepruszewo przy pomocy ratowników OSIR – ratowanie tonącego, przejażdżki bryczką, trampolina dla dzieci, oraz muzyka biesiadna przy ognisku. 14. Doposażenie placu zabaw przy ul. Jarzębinowej w huśtawki sprężynowe dla mniejszych dzieci. 15. Zakup wyposażenia gastronomicznego - mebli nierdzewnych oraz frytownicy. 16. Wsparcie OSP Niepruszewo poprzez użyczenie Sali wiejskiej na zabawę Andrzejkową. 17. Turniej KGW w Żegowie. 18. Spotkanie opłatkowe. 19.Zabawa Sylwestrowa 20. Udział w tzw. Imprezach okolicznościowych : imieniny księdza proboszcza, Jubileusze 50 i 60 – lecia , Jubileusz KERiI. 21.Dofinansowanie konkursów szkolnych. 22.Doposażenie WDK : stół, naczynia, stojaki do rowerów, biurka, obrusy. 23.W budynku WDK odbywa się aerobik – ABT i ZUMBA w każdy wtorek. 24.W najbliższej przyszłości będą się również mogły odbywać treningi zapaśnicze i samoobrony prowadzone przez trenerkę z Klubu Sportowego Sobieski Poznań p. Karinę Pach utytułowaną medalistkę i reprezentantkę Polski w Mistrzostwach Europy Kadetek. IV. Sprawozdanie z finansowe za rok 2012 Rozliczenie funduszu sołeckiego: Organizacja Festynu Wianki: 4998,46 Doposażenie placu zabaw: 2700 Doposażanie Wiejskiego Domu Kultury: *zakup elementów klimatyzacji 8076,01 *wyposażenie: regały, biurka, stojaki do rowerów, naczynia 1694,93 *zakup kosiarki 1098,62 *zakup mebli gastronomicznych 4245,26 15114,82 Plan wynosił 22.817,20zł. (5000+2700+15117,20) 22813,28 V. Dyskusja nad sprawozdaniami – nie zgłoszono uwag. VI. Przedstawienie uchwały nr 1/2012 zebrania wiejskiego z dnia 20 września 2012, dotyczącej planowanego funduszu sołeckiego na rok 2013 wraz z dotychczasowym wykorzystaniem funduszu VII. Przedstawienie bieżących spraw Sołectwa. Sołtys wsi Niepruszewo przedstawiła kilka bieżących spraw: Odczytanie odpowiedzi od Burmistrza MiG Buk na pismo wysłane przez Sołtys po Zebraniu Wiejskim w dniu 20.09.2012. Z uwagi na to, że Burmistrz nie mógł uczestniczyć w zebraniu, pytania zadane podczas tego zebrania zostały ujęte w przesłanym piśmie – Burmistrz odpowiedział na wszystkie pytania. Przedstawienie stanowiska Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu na temat Uchwały Nr XVI/121/2012 dotyczącej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Buk” – stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały. Odczytanie pisma wicestarosty Tomasza Łubińskiego dot. wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 2500P (ul. Starowiejska) , nakładka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 307 do wjazdu na teren kościelny planowana była do wykonania wraz z nakładką po kanalizacji sanitarnej w roku 2011, jednakże na wniosek Burmistrza MiG Buk środki na wykonanie nakładki przeznaczone zostały na przebudowę chodnika wraz z krawężnikami na odcinku, gdzie była wykonana kanalizacja sanitarna. Nastąpiła zmiana opiekuna Sali Wiejskiej. Dotychczas była to pani Roma Kordylewska, obecnie pani Barbara Miziołek. Kontakt do p. B. Miziołek będzie podany na stronie Sołectwa. W kwietniu w Niepruszewie będzie przeprowadzana zbiórka pieniędzy na zakup ławek do Kościoła Parafialnego. Zbiórka będzie prowadzona przez przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. Pieniądze będą zbierane przez wyznaczone osoby i skrupulatnie odnotowywane. Festyn Wianki został zaplanowany w dniu 22.06.2013, a w ostatni weekend sierpnia biesiada rodzinna nad jeziorem (podobnie, jak w zeszłym roku). VIII. Omówienie bieżących spraw przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Pani Wice-Burmistrz omówiła budżet gminy na rok 2013 i nową ustawę „śmieciową” a następnie odpowiedziała na pytania mieszkańców: Nie ma środków na większe inwestycje w gminie. W związku z tym będzie budowana tylko droga na terenie AG. W ramach inwestycji będzie też kontynuowana budowa instalacji sanitarnej na terenie gminy (w pierwszej kolejności w mieście Buk). Zgodnie z wdrażaną nową ustawą dotyczącą odpadów: - stawki za odbiór odpadów komunalnych będą wynosić 12 zł od osoby w gospodarstwie domowym (przewidziane są zniżki o 5% powyżej 3 osób w gospodarstwie domowym, czyli czwarta osoba zapłaci 95% od 12 zł, tj 11,40; piąta 90%, szósta 85%, aż do 13-tej osoby, która zapłaci 50%). To są koszty za odpady sortowane, w przypadku niesortowanych opłata będzie wynosiła 20 zł od osoby. - Mieszkańcy sami będą deklarować ilość osób w gospodarstwie domowym. - Firma, która będzie odbierać odpady zostanie wybrana w drodze przetargu. - Obecne kwoty są ustalone na podstawie aktualnych kosztów wywozu odpadów komunalnych. Kwota może się zmienić, ponieważ ostatecznie będzie ustalona przez wybraną Firmę. - Odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu. - Każde gospodarstwo będzie deklarować czy odpady będą segregowane. W ramach kwoty będą odbierane wszystkie odpady, w tym segregowane (nie ma znaczenia ilość pojemników). Nie przewiduje się żadnych zniżek ani wyjątków. IX. Odpowiedzi na pytania mieszkańców : Czy są przewidywane zniżki, ponieważ np. samotny emeryt nie wyprodukuje dużej ilości odpadów? Odpowiedź: Nie przewiduje się żadnych zniżek ani wyjątków. Dlaczego stawki za wywóz odpadów są wyższe niż w innych gminach? Odpowiedź: Poznań proponował pierwotnie wyższe stawki bez zniżek, ale gminy się na to nie zgodziły. Jesteśmy w związku Aglomeracji Poznań. Głównym argumentem przystąpienia Gminy Buk do tego związku była kwestia budowy w Poznaniu spalarni śmieci. Wysypiska za kilka lat zostaną zamknięte i jedynym miejscem odbioru odpadów będą spalarnie. Gminy, które nie przystąpiły do związku, posiadajacego spalarnię, będą miały w przyszłości problem. Dziś mamy pojemniki przy gospodarstwie domowym i odpady były wywożone raz w miesiącu lub częściej. Czy po zmianie będzie można oddawać odpady częściej niż 2 razy w miesiącu? Odpowiedź: Będzie można zgłaszać taką potrzebę, na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak będzie załatwiała to firma odbierająca odpady. Czy pojemniki do odpadów będą dostarczone? Odpowiedź: Tak, pojemniki będą dostarczone przez firmę i zachipowane. Będzie jeden rodzaj pojemników. Dokładnie jeszcze nie wiadomo jakie to będą pojemniki. Określi to firma, która wygra przetarg. Czy konieczne jest wypowiedzenie umowy z ZGK? Odpowiedź: Umowy z ZGK należy wypowiedzieć w terminie do 30 marca. Obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Chodzi o to, żeby uchronić przed podwójnymi opłatami. Od 1.07.2013 obowiązuje nowa ustawa. Od tego terminu śmieci będą odbierane przez nową firmę. Czy mamy jakiś inny wybór? Odpowiedź: Opłata ma charakter obowiązkowy. Czy mieszkańcy spółdzielni muszą rozwiązywać umowy? Odpowiedź: Spółdzielnia zrobi to za państwa, a opłaty będą naliczane w czynszu. Jeżeli ul. Starowiejska nie będzie remontowana, czy można postawić tam znak zakazu wjazdu tirów? Odpowiedź: Uwaga zostanie przekazana odpowiednim osobom. Potrzebna będzie opinia Starostwa. Leży to w kompetencjach Zarządu Dróg Powiatowych. Kto się zajmuje czyszczeniem studzienek? W przypadku deszczu wszystko jest zalane. Zalewa nas woda na ulicy Starowiejskiej. W ubiegłym roku nie wszystkie studzienki zostały wyczyszczone. Odpowiedź: Możemy monitować i ponaglać w tej sprawie. Radna Pani Ewa Tonder dodała: Studzienki były już zgłaszane kilkakrotnie, ale zostanie ponownie złożony wniosek na sesji w tej sprawie. Dlaczego nie mogliśmy wybrać sobie innego związku, gdzie ceny za wywóz odpadów byłyby niższe? Odpowiedź: Do związku przystąpiliśmy w 2007 roku i nie mam informacji jakie motywy wtedy kierowały tym wyborem. Inne gminy podają raczej zaniżone stawki za wywóz odpadów. Ze związku możemy wystąpić, ale nie wiemy jakie będą konsekwencje takiej decyzji. Czy ZGK nie może nadal odbierać odpadów tak jak dotychczas? Odpowiedź: ZGK dobrze wykonywał te obowiązki i też może przystąpić do przetargu. Jeśli do tej pory stawki wystarczały, dlaczego nowe są o 300% większe? Odpowiedź: Nie można tego dokładnie wyjaśnić, ale zmieni się system naliczania opłaty. W innych gminach płaciło się np. za worek do odpadów. Cały koszt był wliczony w koszt kubła. Wszystkie koszty do tej pory podawane przez ZGK są wliczone w obecne stawki (wywóz, worki, opłata środowiskowa). Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych jest czynnością prawną – w przypadku podania nieprawdy grożą konsekwencje. Gminy stają się właścicielami odpadów. Przerzucanie obowiązku rozwiązania umowy na obywateli nie jest zgodne z prawem, jeżeli nie rozwiążemy umowy i będziemy płacić podwójnie - możemy wystąpić o wyłudzenie. Odpowiedź: konieczność wypowiedzenia umowy jest zgodna z interpretacją Ministerstwa Środowiska. Jeśli strona wprowadza zmiany, to ta strona powinna wypowiadać umowę (nie mieszkańcy) lub umowa mogłaby wygasnąć w sposób naturalny. Dlaczego to my musimy rozwiązywać umowę? Odpowiedź: Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska umowa musi być wypowiedziana przez mieszkańców. Czy wiadomo jakie koszty aktualnie ponosi Gmina w przeliczeniu na 1 mieszkańca? Czy nowe koszty wynikają ze zmiany ustawy, czy z konkretnych wyliczeń w przeliczeniu na 1 mieszkańca? Odpowiedź: Niestety nie umiem powiedzieć jakie są wyliczenia. W jaki sposób będą pobierane opłaty za wywóz odpadów? Odpowiedź: Opłaty będą pobierane co 2 miesiące. Nie będzie doliczania do podatku. Sprawa budowy ronda przy wyjeździe z terenu AG. Czy gmina jeszcze będzie walczyć w tej sprawie? Nie mamy pieniędzy na remont ulicy Starowiejskiej, a czy mamy pieniądze na budowę ronda? Odpowiedź: Gmina będzie nadal walczyć w tej sprawie. Obecnie nie chcemy dopuścić do zamknięcia wyjazdu przez WZDW z terenu AG. Chcemy zapewnić ruch w tym miejscu. Gmina już poniosła koszty związane z realizacją projektu. Są prowadzone rozmowy zmierzające do porozumienia, łącznie z przedsiębiorcami z terenu AG. Nie ma określonego żadnego terminu realizacji tych działań. Nie uczestniczyłam w rozmowach z WZDW. Chcemy dojść do porozumienia, żeby WZDW budowało, a Gmina tylko uczestniczyła w kosztach. Bierzemy głównie pod uwagę ruch samochodów zjeżdżających z autostrady. Sygnalizacja świetlna powodowałaby blokowanie tego wyjazdu. Z ronda ma być też wjazd na planowaną w przyszłości obwodnicę Niepruszewa. Również dlatego zrezygnowano z budowy sygnalizacji świetlnej na rzecz ronda. Obwodnica bukowska nie jest w dobrym stanie. Naprawy są prowadzone przy użyciu grubego grysu. Takie łatanie jezdni jest szkodliwe. Grys wchodzi w opony a z kół sypie się na szyby samochodów i stwarza zagrożenie. Prosimy o zaprzestanie takich napraw dróg. Odpowiedź: Nie wiem jaka firma wykonała te naprawy. Zgłoszę tą uwagę do odpowiedniej osoby. Można też zgłosić do urzędu, do Pana K. Jęcha . Z ubezpieczenia firmy można uzyskać odszkodowanie, jednak przy zdarzeniu musi być obecny policjant lub świadek i policjant. Po korekcji drzew przy ul. Starowiejskiej pozostały sterty drobnych gałęzi na chodnikach pod drzewami. Do dziś nie są uprzątnięte. Przycięto tylko drzewa do Kościoła. Czy pozostałe także będą przycięte? Odpowiedź: Wyjaśnimy na jakim etapie jest ta sprawa i co dalej będzie robione. Kiedy będzie wykonana droga na starym osiedlu? Odpowiedź: Nie ma planu budowania drogi – drogi nie utwardzone będą jedynie wyrównywane. Operatorzy z firm utwardzających drogi często nie są profesjonalni i solidni. Odpowiedź: Sprawa będzie zgłoszona. Pan Burmistrz poddał pod głosowanie zmianę przeznaczenia środków uzyskanych ze stowarzyszenia „Źródło” (zagospodarowanie terenów nad jeziorem). Przeznaczono je na chodniki przy ulicy Grodziskiej w Buku. Dlaczego nie przeznaczono ich na inwestycje w Niepruszewie? Nie możemy się doprosić od tylu lat o drogi we wsi, a będą budowane drogi na terenach inwestycyjnych. Odpowiedź: Inwestorzy prosili o wybudowanie drogi. Będą oni uczestniczyć w kosztach budowy (taki był warunek zakupu działki). Do tej pory nie było współfinansowania budowy dróg z inwestorami z terenu AG, jednak teraz ma to ulec zmianie. Nad jeziorem Niepruszewskim wiele już zostało zrobione i niemałe środki zostały zainwestowane. Jesteśmy za tym, żeby środki ze Źródła były wykorzystane na rozbudowę mariny, ale decyzja Rady była inna. P. W. Przybyszewski, Prezes LGD Źródło dodał: Jesteśmy Gminą, która najmniej środków wykorzystała ze Źródła. Projekt był bardzo ambitny, miały powstać boiska, fitness, pomost pływający. Niestety Gmina się wycofała a środki poszły na inwestycje w Buku zamiast w Niepruszewie. Obecnie są planowane inne inwestycje, ale nie związane z Niepruszewem. Inne Gminy mają np. mariny, u nas się nie udało. O ile wiem Zborowo planuje otwarcie wypożyczalni żaglówek i sekcji łuczniczej. P. M. Nawrotek dodała: Będzie można korzystać z tych sekcji jeżeli ktoś jest zainteresowany. P.Sołtys: Warunkiem sprzedaży działki na terenie AG jest budowa drogi, a prywatni mieszkańcy nie mają prawa do drogi? Przecież płacą podatki. Odpowiedź: Prywatni przedsiębiorcy płacą duże podatki – dzięki nim w przyszłości będzie można coś u nas zrobić. Tam inwestujemy, bo w przyszłości będziemy mieć z tego korzyści. Tam są miejsca rozwoju, pracy. Porównanie jest przesadzone. Osiedle ma już 30 lat. Budowa drogi jest dużą inwestycją. Potrzebne są miliony. Za kilka lat być może będzie to możliwe. Priorytetem jest najpierw budowa kanalizacji. Dopiero wtedy będą mogły być przeznaczone środki na inwestycje drogowe. Projekty będą przygotowane dopiero w przypadku jak już będą środki. Remont ul. Dobieżyńskiej jest współfinansowany przez ZDP. Po ul. Szkolnej jeżdżą ciężarówki i powodują jej niszczenie. Jest to droga wąska i nieutwardzona. Prosimy o wprowadzenie zakazu wjazdu ciężarówek na tą ulicę. Odpowiedź: Temat zostanie przekazany. Czy można płacić za jeden pojemnik odpadów na miesiąc jeżeli nie produkuje się dwóch?. Odpowiedź: Niestety tak jest narzucone. Na jakim etapie jest projekt zagospodarowania przestrzennego działek przy lotnisku? Odpowiedź: Projekt będzie poddany głosowaniu na najbliższej sesji. Czy będąc członkiem spółdzielni można oddawać odpady indywidualnie, czy tylko poprzez spółdzielnię? Odpowiedź: Nie można oddawać indywidualnie, tylko poprzez zarządcę (spółdzielnię). Zgłoszono także następujące problemy: - Skrzyżowanie z ul. Leśną jest bardziej niebezpieczne. Czy rondo w tym miejscu jest przewidywane? - Przedstawicielka KGW zadała pytanie czy można umieścić znak zakazu wjazdu pojazdów za budynek Sali Wiejskiej. Stojące pojazdy przeszkadzają i utrudniają dojście do pomieszczeń. Na koniec zebrania P. W. Niespodziany, Sekretarz OSP Niepruszewo, krótko przedstawił zasady pracy, osiągnięcia oraz problemy, z jakimi radzi sobie OSP Niepruszewo. W imieniu strażaków podziękował Sołectwu za umożliwienie zakupu piły do cięcia stali, betonu i asfaltu. Dzięki dofinansowaniu z Sołectwa mogli zakupić odpowiedni sprzęt, niezbędny do niesienia pomocy podczas wypadków. Strażacy przynieśli i pokazali zakupiony sprzęt. Protokolant zebrania Anna Kołakowska Członek Rady Sołeckiej Wsi Niepruszewo