^ Back to Top

2011

ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Buk


W dniach 16 i 20 kwietnia br. na terenie Miasta i Gminy Buk, Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku przeprowadzi nieodpłatnie zbiórkę n/w odpadów problemowych oraz odpadów wielkogabarytowych.  
Właścicieli nieruchomości oraz użytkowników będącymi posiadaczami tych odpadów proszę o wystawienie ich do godz. 8.00 przed teren swoich posesji ( na teren chodnika ), natomiast   mieszkańców osiedli mieszkaniowych będących w administrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu a także mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych z terenu miasta Buk proszę o wystawienie odpadów przy śmietnikach. 

I. Przewidziane odpady do zbiórki:

1) Odpady problemowe:
a) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np.:

- suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory itp.,
- baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo – kadmowe i inne,

b) przeterminowane leki,
c) lampy fluorescencyjne,
d) termometry i inne odpady zawierające rtęć, reszki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
e) zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach,
f) filtry olejowe,
g) zaolejone szmaty i ścierki.

UWAGA: wystawione odpady problemowe do odbioru winny zostać odpowiednio zabezpieczone ( np. włożone do toreb papierowych, kartonów itp. ) w celu ograniczenia dostępu osób trzecich  a także ze względów sanitarno – porządkowych.

2) Odpady wielkogabarytowe: meble, lodówki, pralki, kuchenki gazowe i elektryczne itp. 

II. Terminy odbioru odpadów:

1)  16 kwietnia ( sobota ) miasto Buk oraz Wielkawieś,
2)  20 kwietnia ( środa ) wioski.


SPRAWDŹ – CO ODBIERAMY, GDZIE I KIEDY PRZYJEDZIEMY !