^ Back to Top

2011

10.000 DRZEW DLA NIEPRUSZEWA

 Tyle młodych sadzonek trafi wiosną do strefy buforowej terenów aktywizacji gospodarczej w Niepruszewie. A to wszystko dzięki kolejnemu wspólnemu projektowi pt. „Zielona kurtyna”, napisanemu przez Gimnazjum oraz Urząd Miasta i Gminy w Buku. Środki na ten cel w wysokości 14.300,00 zł przekaże za pośrednictwem Fundacji Nasza Ziemia firma HENKEL. Warto się pochwalić, że bukowski projekt jest jednym z 10 jakie zostały wyłonione z grona 150 wniosków  ubiegających się o dofinansowanie. Nasz sukces jest tym większy, że na liście laureatów uplasowaliśmy się z nr 1 ! 
         Projekt "Zielona kurtyna" jest kontynuacją akcji "Przywracamy buki gminie", zainicjowanej w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że już w ubiegłym roku gmina posadziła w tym miejscu około 3.000 szt. drzew bukowych sponsorowanych przez firmy: ŻYWIEC ZDRÓJWILOSECRET GARDEN oraz ze środków budżetowych gminy. Celem aktualnego projektu jest kontynuacja tego dzieła i docelowe utworzenie „zielonej kurtyny” - zwartych kęp drzewostanu mieszanego w ilości 10.000 szt. Co ważne, w tej ilości znajdzie się co najmniej 2.000 szt. drzew bukowych, tak istotnych z punktu widzenia naszej historii, tradycji i tożsamości kulturowej, związanych nierozerwalnie z symbolicznym,  „herbowym” bukiem. 
          Zadrzewienia zostaną urządzone na działkach nr 297/65 i 297/90 w Niepruszewie przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zieleń oddzielającą tereny aktywizacji gospodarczej od zabudowy mieszkaniowej (Działki te stanowią własność gminy). Równolegle przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona akcja edukacji ekologicznej, która będzie miała na celu wzrost efektywności segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu papieru jako towaru drewnopochodnego. W tym celu zakupione będą zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które trafią do Gimnazjum i hali sportowej. Ideą projektu jest uświadomienie młodzieży, a poprzez nią również mieszkańców naszej gminy, że właściwa segregacja odpadów może ocalić wiele drzew przed wycinką. Ten aspekt na terenie naszej bardzo mało zalesionej gminy ma bardzo istotne znaczenie. 
          Kwota grantu przeznaczona zostanie wyłącznie na zakup sadzonek drzew, materiałów niezbędnych do grodzenia uprawy buka zwyczajnego, a także kosztów usług leśnych związanych z profesjonalnym przygotowaniem gleby i sadzeniem drzew. 
Partnerami projektu są: LGD „Źródło”, PTTK Zarząd Oddziału w Buku oraz Nadleśnictwo w Grodzisku Wielkopolskim.