^ Back to Top

2010

ZEBRANIE WIEJSKIE

 Dnia 15 września o godz. 19.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się Zebranie Wiejskie w całości poświęcone planowi finansów sołectwa na rok 2011, w ramach przyznanych środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego. Do dyspozycji naszego sołectwa będzie 21 222,70 zł. Tak znaczna kwota wymagała mądrego jej rozplanowania i przeznaczenia na najistotniejszej przedsięwzięcia związane z naszą wsią. Bardzo zmartwiła wszystkich frekwencja na Zebraniu. Z całej naszej, liczącej blisko 1300 mieszkańców, miejscowości czas znalazło jedynie 37 osób ! To zdecydowanie za mało jak na wagę poruszanych na spotkaniu kwestii. Dziwić powinno to, że w trakcie roku budżetowego tak wiele osób pyta o sfinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć i potrafi mieć pretensje, że nie są one realizowane, a nie uczestniczą oni w uchwalaniu planu wydatków na takich zebraniach. Trzeba sobie wreszcie uzmysłowić, że wiele spraw związanych z naszą miejscowością jest w NASZYCH rękach i dopóki tego nie zrozumiemy nie będziemy mogli wielu z tych spraw rozwiązać.

 

                Podczas Zebrania podjęto jednogłośnie uchwałę dotyczącą  zagospodarowania kwoty przyznanej nam w ramach budżetu Miasta i Gminy Buk. Wśród inwestycji znalazły się:

 

- organizacja Festynu WIANKI

- sfinansowanie zakupu urządzeń do placu zabaw w centrum wsi Niepruszewo

- doposażenie sali Wiejskiego Domu Kultury

 

 

 

                Po przyjęciu uchwały, w ramach wolnych głosów, mieszkańcy pytali m.in. o:

 

- postęp prac w budowie kanalizacji sanitarnej

- możliwość pozyskania środków unijnych do wykorzystania w Niepruszewie

- sprawę planowanej budowy kompostowni na terenie Niepruszewa

 

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTAMI:

Uchwała nr 1/2010 w sprawie: wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2011 >>>

Wniosek w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2011 >>>