^ Back to Top

2010

DZIEŃ PATRONA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NIEPRUSZEWIE

  Dzień 17 czerwca był wyjątkowym wydarzeniem w historii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie. Oprócz obchodzonego, już po raz siódmy, Dnia Patrona (imię dr Wandy Błeńskiej zostało nadane w roku 2003), tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego, pierwszego w historii tej placówki. Przez długie lata, odkąd pojawiła się myśl wykonania tego dzieła, zbierane były fundusze na jego zrealizowanie. Największy wkład włożyli mieszkańcy naszej wsi, którzy w roku 2008, podczas odbywającego się Festynu WIANKI, wsparli tą inicjatywę kupując losy. Oprócz nich, do powstania sztandaru przyczynili się również inni ofiarodawcy (osoby prywatne oraz firmy).

 Uroczystości rozpoczęła msza św. celebrowana przez ks. Romana Janeckiego - Proboszcza parafii w Niepruszewie. Wśród zgromadzonych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego obecna była również dr Wanda Błeńska, Patron naszej Szkoły. Przed rozpoczęciem liturgii do kościoła został wniesiony nowy sztandar, który następnie został rozłożony na specjalnie przygotowanym postumencie. W czasie homilii Ksiądz Proboszcz nawiązał do znaczenia sztandaru jako symbolu jednoczącego społeczność - w tym wypadku szkolną. Po homilii przyszedł czas na jego poświęcenie.

 Po skończonej mszy św. wszyscy uczestnicy udali się do sali gimnastycznej przy szkole, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Odbyło się uroczyste przekazanie nowego sztandaru pocztowi składającemu się z uczniów. Przyszedł również czas na okolicznościowe przemówienie Dyrektora placówki - p. Piotra Gorońskiego, a także życzenia składane przez zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, przedstawiciele lokalnych społeczności oraz szkół z terenu naszej gminy.

 Po części oficjalnej przyszła kolej na występy artystyczne uczniów, których myślą przewodnią było ponowne przeżycie siedmiu lat od dnia nadania szkole imienia. I tak pojawiło się: wspomnienie uroczystości nadania imienia Patrona (jedna z uczennic odegrała rolę samej Pani Doktor), przeniesienie przedszkola do szkoły, organizowanie rajdu turystycznego PIECZONA PYRA, a także odnowienie i umieszczenie w holu szkoły tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich.

 Po zakończonych występach, uczniowie mogli udać się do domów, a zaproszeni goście wraz z nauczycielami Zespołu spotkali się jeszcze przy wspólnej kawie.