^ Back to Top

2010

3 LATA KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

17 maja przypadało 3 - lecie istnienia w Niepruszewie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z tej okazji prezes Koła, p. Arkadiusz Szymański przygotował dla wszystkich członków małe przyjęcie w sali Wiejskiego Domu Kultury. Od godz. 18.30 na wszystkich przybyłych czekała lampka szampana oraz wspaniały poczęstunek. Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi Panie z Zarządu PZERiI z Buku oraz sołtys wsi Niepruszewo p. Daniel Kańduła.

Podczas uroczystości było miejsce na podziękowania i życzenia. Prezes Koła w Niepruszewie dziękował p. Wandzie Kilanowskiej, która od początku prowadzi wszystkie sprawy finansowe, a sołtys wsi Niepruszewo dziękował wszystkim członkom tej organizacji za zaangażowanie i wkład pracy wnoszony do wspólnoty mieszkańców miejscowości. Życzył również spełnienia w uczestniczeniu w tej organizacji.

Przy wspólnym stole, w miłej atmosferze, członkowie stowarzyszenia świętowali do późnych godzin wieczornych.

Życzymy wszystkim członkom Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niepruszewie wszelkiej pomyślności i radości na dalsze lata członkostwa.

ZOBACZ  ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI >>>