^ Back to Top

2010

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK "ORLIK 2012"

 Blisko dwa miesiące przed planowanym terminem, rozpoczęła się budowa kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji "Moje Boisko - Orlik 2012". W Niepruszewie, oprócz wspomnianego kompleksu zostanie również przesunięta istniejąca płyta boiska piłkarskiego, a także zostaną zmodernizowane istniejące trybuny. Prace powinny zakończyć się już w lipcu bieżącego roku, więc jest szansa, że w drugim miesiącu letnich wakacji dzieci z Niepruszewa i okolic będą mogły spędzić czas na nowo powstałym obiekcie.

 Cały kompleks składać się będzie z dwóch boisk. Pierwsze o wymiarach 30m x 62m z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, drugie o wymiarach 19,1m x 32,1m będzie boiskiem wielofunkcyjnym. Będzie można pograć na nim m.in w koszykówkę, czy siatkówkę.  Nawierzchnia obu boisk będzie sztuczna, w przypadku boiska piłkarskiego będzie to trawa syntetyczna, w przypadku obiektu wielofunkcyjnego będzie to nawierzchnia poliuretanowa. W kompleksie znajdą się również boksy przeznaczone na szatnie oraz zaplecze sanitarne.

 Całość prac zrealizuje firma POS REMAL Sławomir Świtała z Michorzewa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

 Po sali sportowej usytuowanej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym będzie to druga tak duża inwestycja związana z kulturą fizyczną w naszej miejscowości. Pozostaje mieć nadzieję, że budowa kompleksu przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na naszym terenie.

 "Orlik 2012" to pierwsza z wielu inwestycji zaplanowanych w tym roku w Niepruszewie. Wkrótce ruszy budowa kanalizacji sanitarnej, największej z inwestycji. Oprócz tego w fazie przetargów są:

- budowa węzłów sanitarnych nad jeziorem

- kompleksowa termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w ramach Planu Odnowy Miejscowości

- opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół plaży w Niepruszewie

 Wszystkie te przedsięwzięcia mają przyczynić się do rozwoju naszej miejscowości oraz wzrostu zadowolenia mieszkańców naszej wsi.