^ Back to Top

2010

SPOTKANIE NOWOROCZNE

14 stycznia z inicjatywy Sołtysa wsi i Rady Sołeckiej, w sali Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się spotkanie, na które zaproszenie otrzymali członkowie wszystkich organizacji działających na terenie Niepruszewa. Na początku spotkania, życzenia wszelkiej pomyślności złożyli wszystkim zebranym: jako pierwszy ksiądz Roman Janecki, Proboszcz parafii w Niepruszewie oraz Sołtys wsi Niepruszewo p. Daniel Kańduła. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Harcerze oraz Prezes Niepruszewskiego Klubu Sportowego. Po odśpiewaniu tradycyjnej kolędy wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności w rozpoczętym roku. Po życzeniach przyszedł czas na rozmowy przy wspólnym stole. Podczas spotkania głos zabrał również Prezes Klubu Sportowego NKS, który przypomniał, że rok 2010 jest wyjątkowym dla tej organizacji, ponieważ obchodzić ona będzie w tym roku 60 - lecie istnienia.

 

    Spotkanie noworoczne organizowane dla wszystkich organizacji na stałe weszło w kulturalny kalendarz mieszkańców wsi Niepruszewo i cieszy fakt, że co roku na zaproszenie odpowiadają coraz liczniejsi członkowie organizacji, którzy na co dzień działają na rzecz rozwoju naszej społeczności.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z TEGO SPOTKANIA >>>