^ Back to Top

2010

ZEBRANIE WIEJSKIE

 Dnia 15 września o godz. 19.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się Zebranie Wiejskie w całości poświęcone planowi finansów sołectwa na rok 2011, w ramach przyznanych środków pieniężnych z Funduszu Sołeckiego. Do dyspozycji naszego sołectwa będzie 21 222,70 zł. Tak znaczna kwota wymagała mądrego jej rozplanowania i przeznaczenia na najistotniejszej przedsięwzięcia związane z naszą wsią. Bardzo zmartwiła wszystkich frekwencja na Zebraniu. Z całej naszej, liczącej blisko 1300 mieszkańców, miejscowości czas znalazło jedynie 37 osób ! To zdecydowanie za mało jak na wagę poruszanych na spotkaniu kwestii. Dziwić powinno to, że w trakcie roku budżetowego tak wiele osób pyta o sfinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć i potrafi mieć pretensje, że nie są one realizowane, a nie uczestniczą oni w uchwalaniu planu wydatków na takich zebraniach. Trzeba sobie wreszcie uzmysłowić, że wiele spraw związanych z naszą miejscowością jest w NASZYCH rękach i dopóki tego nie zrozumiemy nie będziemy mogli wielu z tych spraw rozwiązać.

 

                Podczas Zebrania podjęto jednogłośnie uchwałę dotyczącą  zagospodarowania kwoty przyznanej nam w ramach budżetu Miasta i Gminy Buk. Wśród inwestycji znalazły się:

 

- organizacja Festynu WIANKI

- sfinansowanie zakupu urządzeń do placu zabaw w centrum wsi Niepruszewo

- doposażenie sali Wiejskiego Domu Kultury

 

 

 

                Po przyjęciu uchwały, w ramach wolnych głosów, mieszkańcy pytali m.in. o:

 

- postęp prac w budowie kanalizacji sanitarnej

- możliwość pozyskania środków unijnych do wykorzystania w Niepruszewie

- sprawę planowanej budowy kompostowni na terenie Niepruszewa

 

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTAMI:

Uchwała nr 1/2010 w sprawie: wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2011 >>>

Wniosek w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2011 >>>

FESTYN "WIANKI" 2010

 Dzień 26 czerwca był w Niepruszewie dniem Festynu "WIANKI" organizowanego od wielu lat święta całej wsi. Tym razem podobnie jak w roku ubiegłym całe wydarzenie miało miejsce nad Jeziorem Niepruszewskim.

 

Już w piątek, 25 czerwca, na terenie, na którym miał odbywać się Festyn, ustawiono scenę wraz z jej zadaszeniem. Reszta ciężkiej pracy organizatorów była zaplanowana na dzień imprezy i to już od wczesnych godzin rannych. To wówczas rozpoczęło się ustawianie krzeseł, rozwieszanie banerów reklamowych naszych sponsorów, a także wznoszenie punktów gastronomicznych, punktu sprzedaży losów oraz namiotu, pod którym zgromadzone zostały wszystkie nagrody, które można było zdobyć podczas Festynu.

 

Całość rozpoczęła się od godz. 13.00 tradycyjnym Turniejem Oldbojów, który tym razem został rozegrany na boisku przygotowanym przy plaży.

 

Od godz. 14.00 swoje zmagania biegowe rozpoczęły dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Biegi "uliczne" miały miejsce na terenie byłego pola namiotowego i jak zwykle związane były z wielkim emocjami, zarówno samych uczestników, jak i ich rodziców. Równocześnie harcerze z Niepruszewa prowadzili różne gry i zabawy dla najmłodszych.

 

O godz. 16.00 przed sceną główną pojawiła się mata zapaśnicza oraz zawodnicy UKS "GRUNWALD" Plewiska oraz WKS "GRUNWALD" Poznań, którzy rozpoczynali trening do pokazu. Gośćmi specjalnymi byli olimpijczycy: Władysław Stecyk - srebrny medalista olimpijski z Moskwy z roku 1980, Agnieszka Wieszczek - Kordus - brązowa medalistka olimpijska z Pekinu z roku 2008 (pierwsza kobieta, która zdobyła medal w tej dyscyplinie dla Polski) oraz Mateusz Gucman - olimpijczyk z Pekinu z roku 2008. Ich udział w naszym Festynie był zasługą p. Krzysztofa Kłoska - Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, który jest mieszkańcem Niepruszewa. Pokaz zgromadził rzesze ludzi, zwłaszcza tych młodszych, dla których był po części adresowany. Była to bowiem propozycja dla młodych mieszkańców naszej miejscowości, którzy w przypadku zainteresowania tą dyscypliną, będą mogły ją trenować również w  Niepruszewie.

 

Po zakończonym pokazie przyszła kolej na spotkanie z naszymi olimpijczykami. Wszyscy chętni mogli uzyskać zdjęcie z autografem, a także pozować do wspólnego zdjęcia.

 

O godz. 17.00 scena główna Festynu zamieniła się w scenę teatralną. Przybył do nas bowiem teatr Art RE z Krakowa, który przedstawił dzieciom Legendę o Smoku Wawelskim.

 

Po przedstawieniu teatralnym przyszła kolej na występy estradowe dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie, solistek z MGOK w Buku oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Niepruszewie, które odegrały skecz o polewce.

 

Po części artystycznej przyszła kolej na wręczanie nagród. Jako pierwsi zostali nimi obdarowani autorzy wianków świętojańskich, których w tym roku było 9. Wszyscy otrzymali zasłużone nagrody.

 

Wreszcie ok. 20.30 rozpoczęło się losowanie nagród w Wielkiej Loterii Fantowej, w której główną nagrodą był skuter. Nagród było tak dużo, że losowanie trwało dłużej niż zakładano i skończyło się już po 22.

 

Kolejnym punktem programu był tradycyjny korowód z wiankami i pochodniami nad jezioro. Podobnie jak w ubiegłym roku, korowód szedł ulicami: Kwiatową, Starowiejską i Poznańską. Ok. 23 dotarł na miejsce. Wtedy po ceremonii puszczenia wianków na wodzie rozpoczął się wspaniały pokaz sztucznych ogni. Trwający 5 minut pokaz wzbudził wielki aplauz wszystkich obecnych na plaży.

 

Na zakończenie Festynu odbyła się całonocna zabawa taneczna.

 

ZOBACZ  ZDJĘCIA Z FESTYNU >>>

 

JAK ZWYKLE CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE ODBYŁOBY SIĘ BEZ WIELKIEGO ZAANGAŻOWANIA I POMOCY:

RADY SOŁECKIEJ WSI NIEPRUSZEWO

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W NIEPRUSZEWIE

KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W NIEPRUSZEWIE

MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKU

HARCERZY Z NIEPRUSZEWA

STRAŻAKÓW Z NIEPRUSZEWA

POLICJANTÓW Z KOMISARIATÓW POLICJI W BUKU I POZNANIU

PANA WOJCIECHA SUWICZAKA Z NIEPRUSZEWA

PANA JANA BĄKOWSKIEGO Z NIEPRUSZEWA

 

ORAZ NASZYCH SPONSORÓW:

CONNECTOR

PASO

KREIS PACK

CID LINES POLSKA

METREX

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY

CUKIERNIA P. BRĘKA

CUKIERNIA P. PIERZYŃSKIEGO

OAZA W. SZYMCZAK

ZAKŁAD FRYZJERSKI W NIEPRUSZEWIE

PAŃSTWO NOGAJOWIE

PAŃSTWO PIASECZNI

PAŃSTWO JEWASIŃSCY

CUKIERNIA P. ZEUSCHNERA

 

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WŁOŻONE SERCE

DZIEŃ PATRONA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W NIEPRUSZEWIE

  Dzień 17 czerwca był wyjątkowym wydarzeniem w historii Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie. Oprócz obchodzonego, już po raz siódmy, Dnia Patrona (imię dr Wandy Błeńskiej zostało nadane w roku 2003), tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego, pierwszego w historii tej placówki. Przez długie lata, odkąd pojawiła się myśl wykonania tego dzieła, zbierane były fundusze na jego zrealizowanie. Największy wkład włożyli mieszkańcy naszej wsi, którzy w roku 2008, podczas odbywającego się Festynu WIANKI, wsparli tą inicjatywę kupując losy. Oprócz nich, do powstania sztandaru przyczynili się również inni ofiarodawcy (osoby prywatne oraz firmy).

 Uroczystości rozpoczęła msza św. celebrowana przez ks. Romana Janeckiego - Proboszcza parafii w Niepruszewie. Wśród zgromadzonych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego obecna była również dr Wanda Błeńska, Patron naszej Szkoły. Przed rozpoczęciem liturgii do kościoła został wniesiony nowy sztandar, który następnie został rozłożony na specjalnie przygotowanym postumencie. W czasie homilii Ksiądz Proboszcz nawiązał do znaczenia sztandaru jako symbolu jednoczącego społeczność - w tym wypadku szkolną. Po homilii przyszedł czas na jego poświęcenie.

 Po skończonej mszy św. wszyscy uczestnicy udali się do sali gimnastycznej przy szkole, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Odbyło się uroczyste przekazanie nowego sztandaru pocztowi składającemu się z uczniów. Przyszedł również czas na okolicznościowe przemówienie Dyrektora placówki - p. Piotra Gorońskiego, a także życzenia składane przez zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, przedstawiciele lokalnych społeczności oraz szkół z terenu naszej gminy.

 Po części oficjalnej przyszła kolej na występy artystyczne uczniów, których myślą przewodnią było ponowne przeżycie siedmiu lat od dnia nadania szkole imienia. I tak pojawiło się: wspomnienie uroczystości nadania imienia Patrona (jedna z uczennic odegrała rolę samej Pani Doktor), przeniesienie przedszkola do szkoły, organizowanie rajdu turystycznego PIECZONA PYRA, a także odnowienie i umieszczenie w holu szkoły tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich.

 Po zakończonych występach, uczniowie mogli udać się do domów, a zaproszeni goście wraz z nauczycielami Zespołu spotkali się jeszcze przy wspólnej kawie.

ZEBRANIE W SPRAWIE PLANOWANEJ INWESTYCJI FIRMY REMONDIS W NIEPRUSZEWIE

Dnia 7 czerwca o godz. 19.00 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się spotkanie mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji firmy REMONDIS w Niepruszewie. Firma ta zakupiła od gminy, w przetargu nieograniczonym, nieruchomość o pow. ok 2,5 ha położoną w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych należących do mieszkańców naszej wsi. Na nieruchomości tej ma powstać zakład biologicznego przetwarzania odpadów (KOMPOSTOWNIA). Projekt jest w tej chwili na etapie przygotowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Podczas spotkania zostały przedstawione argumenty przeciwko powstaniu tej inwestycji. Wśród wielu na szczególną uwagę zasługują:

- uciążliwe zapachy,

- wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, które będą dowozić odpady do zakładu

- zanieczyszczenie wód gruntowych, a co za tym idzie Jeziora Niepruszewskiego, odciekami będącymi produktem ubocznym procesu kompostowania

- zanieczyszczenie środowiska gazami, m.in metanem, który powstaje w trakcie procesu kompostowania

Społeczny komitet, który zawiązał się w celu zbierania podpisów mieszkańców będących przeciw planowanemu przedsięwzięciu, zebrał ponad 600 podpisów pod petycją, która będzie skierowana m.in do Burmistrza Miasta i Gminy Buk, Starosty Powiatu Poznańskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Podczas spotkania padały również pytania w stronę Sołtysa wsi oraz obecnego na spotkaniu Radnego Przybyszewskiego dotyczące sposobu przeprowadzenia procedury sprzedaży, a także planów zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

 

Chociaż temat spotkania był bardzo trudny, odbyło się ono w spokojnej atmosferze, gdyż wszyscy obecni mieli do przedstawienia jedno stanowisko - NIE dla inwestycji Firmy REMONDIS.

Na zakończenie spotkania została podjęta decyzja o utworzeniu stowarzyszenia mieszkańców, które posiadając osobowość prawną, będzie mogło pełniej reprezentować interesy mieszkańców w tej sprawie. Jednocześnie zadeklarowano złożenie petycji w odpowiednich instytucjach, a następnie na bieżąco analizowanie rozwoju przedmiotowego postępowania.

3 LATA KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

17 maja przypadało 3 - lecie istnienia w Niepruszewie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z tej okazji prezes Koła, p. Arkadiusz Szymański przygotował dla wszystkich członków małe przyjęcie w sali Wiejskiego Domu Kultury. Od godz. 18.30 na wszystkich przybyłych czekała lampka szampana oraz wspaniały poczęstunek. Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi Panie z Zarządu PZERiI z Buku oraz sołtys wsi Niepruszewo p. Daniel Kańduła.

Podczas uroczystości było miejsce na podziękowania i życzenia. Prezes Koła w Niepruszewie dziękował p. Wandzie Kilanowskiej, która od początku prowadzi wszystkie sprawy finansowe, a sołtys wsi Niepruszewo dziękował wszystkim członkom tej organizacji za zaangażowanie i wkład pracy wnoszony do wspólnoty mieszkańców miejscowości. Życzył również spełnienia w uczestniczeniu w tej organizacji.

Przy wspólnym stole, w miłej atmosferze, członkowie stowarzyszenia świętowali do późnych godzin wieczornych.

Życzymy wszystkim członkom Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Niepruszewie wszelkiej pomyślności i radości na dalsze lata członkostwa.

ZOBACZ  ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI >>>

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK "ORLIK 2012"

 Blisko dwa miesiące przed planowanym terminem, rozpoczęła się budowa kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji "Moje Boisko - Orlik 2012". W Niepruszewie, oprócz wspomnianego kompleksu zostanie również przesunięta istniejąca płyta boiska piłkarskiego, a także zostaną zmodernizowane istniejące trybuny. Prace powinny zakończyć się już w lipcu bieżącego roku, więc jest szansa, że w drugim miesiącu letnich wakacji dzieci z Niepruszewa i okolic będą mogły spędzić czas na nowo powstałym obiekcie.

 Cały kompleks składać się będzie z dwóch boisk. Pierwsze o wymiarach 30m x 62m z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, drugie o wymiarach 19,1m x 32,1m będzie boiskiem wielofunkcyjnym. Będzie można pograć na nim m.in w koszykówkę, czy siatkówkę.  Nawierzchnia obu boisk będzie sztuczna, w przypadku boiska piłkarskiego będzie to trawa syntetyczna, w przypadku obiektu wielofunkcyjnego będzie to nawierzchnia poliuretanowa. W kompleksie znajdą się również boksy przeznaczone na szatnie oraz zaplecze sanitarne.

 Całość prac zrealizuje firma POS REMAL Sławomir Świtała z Michorzewa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

 Po sali sportowej usytuowanej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym będzie to druga tak duża inwestycja związana z kulturą fizyczną w naszej miejscowości. Pozostaje mieć nadzieję, że budowa kompleksu przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na naszym terenie.

 "Orlik 2012" to pierwsza z wielu inwestycji zaplanowanych w tym roku w Niepruszewie. Wkrótce ruszy budowa kanalizacji sanitarnej, największej z inwestycji. Oprócz tego w fazie przetargów są:

- budowa węzłów sanitarnych nad jeziorem

- kompleksowa termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w ramach Planu Odnowy Miejscowości

- opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół plaży w Niepruszewie

 Wszystkie te przedsięwzięcia mają przyczynić się do rozwoju naszej miejscowości oraz wzrostu zadowolenia mieszkańców naszej wsi.  

ZEBRANIE WIEJSKIE

Dnia 5 marca 2010r. o godz. 18.00 w sali Domu Kultury w Niepruszewie, odbyło się Zebranie Wiejskie w całości poświęcone podsumowaniu działań Rady Sołeckiej i Sołtysa w roku 2009 oraz przedstawieniu działań planowanych do zorganizowania w roku 2010. W Zebraniu udział wzięło ok. 80 osób, co stanowi niespełna 10% ogółu wszystkich dorosłych mieszkańców Niepruszewa. Uczestniczyli w nim również Burmistrz Miasta i Gminy Buk oraz nasz Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Buku.

 

           Zebranie rozpoczął Sołtys wsi przedstawiając sprawozdanie z funkcjonowania Rady Sołeckiej w roku 2009. Wśród wymienionych działań znalazły się m.in.

 

1.        ZEBRANIA RADY SOŁECKIEJ – 1 x W MIESIĄCU - Sołtys informował mieszkańców, iż w spotkaniach tych nie uczestniczą przedstawiciele wsi, a celem tych spotkań jest m.in. zgłaszanie bieżących spraw i problemów.

 

2.       BIEŻĄCE INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W NIEPRUSZEWIE I GMINIE BUK ZNAJDUJĄ SIĘ KAŻDORAZOWO NA TABLICACH OGŁOSZEŃ RADY SOŁECKIEJ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WSI - Sołtys przypomniał jednocześnie, gdzie w Niepruszewie znajdują się tablice ogłoszeń. Jest ich 6: 3 na ul. Starowiejskiej (przy budynku Domu Kultury, przy wejściu głównym do kościoła, przy byłej placówce Poczty Polskiej), 1 na ul. Poznańskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jarzębinową), 1 na ul. Akacjowej (na przeciw sklepu spożywczego pp. Kałek) oraz 1 na ul. Leśnej (przy skrzynkach pocztowych)

 

3.       DALSZE DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZINTENSYFIKOWANIE JEJ EKSPLOATACJI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW. (SALA WYKORZYSTANA W ROKU 2009 115 RAZY – 26 wypożyczeń odpłatnych, 89 wypożyczeń nieodpłatnych - spotkań organizacji tj. KGW, KPZERiI, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia LGD "Źródło", NKS, rolnicy, przedsiębiorcy, Zebrania Wiejskie)

 

4.       DZIAŁANIA DLA MIESZKAŃCÓW:

A)     ORGANIZACJA FESTYNU WIANKI 2009 - Sołtys wskazał na istotną zmianę przy organizacji tego przedsięwzięcia polegającą na przeniesieniu głównej sceny nad Jezioro Niepruszewskie oraz zwiększenie atrakcyjności festynu. Na rok 2010 również planowany jest Festyn WIANKI,  a ponieważ w bieżącym roku jako sołectwo dysponujemy większym budżetem na organizację tego przedsięwzięcia można spodziewać się widowiska zbliżonego do festynu z roku 2009. Istotnym elementem było również wsparcie całej imprezy przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Buku oraz przez sponsorów - firmy ze strefy AG w Niepruszewie, które ofiarowały na ten cel ponad 4 000,00 zł

 

B)      WSPÓŁORGANIZOWANIE:

        - SPOTKANIA NOWOROCZNEGO DLA ORGANIZACJI Z NIEPRUSZEWA

        - ZABAWY KARNAWAŁOWEJ

        - DNIA KOBIET

        - RAJDU TURYSTYCZNEGO "PIECZONA PYRA"

        - ANDRZEJEK

        - WYCIECZEK KRAJOZNAWCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW WSI (WIOSNA: ZIELONA GÓRA - DRZONKÓW - DRZONÓW; JESIEŃ: ZIEMIA LESZCZYŃSKA; LUBIN - GOSTYŃ - SOPLICOWO - RYDZYNA - LESZNO)

 

C)      ZAKUP KOMPUTERA MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I DOSTĘPEM DO INTERNETU DLA BIBLIOTEKI W NIEPRUSZEWIE - Sołtys wspomniał, że trwają starania o udostępnienie sygnału internetowego do sali wiejskiej i wykorzystanie dwóch komputerów ofiarowanych sołectwu przez sponsorów (patrz: TUTAJ) dla członków organizacji z Niepruszewa. Nadmienił również, że ze sprzętu obecnego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy Niepruszewa w godzinach otwarcia placówki)

 

D)       ZAKUP KOSY SPALINOWEJ DO KOSZENIA TRAWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WSI Z uwagi na ograniczone możliwości ze strony Urzędu Miasta i Gminy  Buk w koszeniu trawników znajdujących się przede wszystkim wzdłuż ul. Starowiejskiej, konieczne stało się przejęcie tych obowiązków przez sołectwo. Do wykonania tego obowiązku niezbędny jest sprzęt, stąd zakup kosy oraz zlecanie tej pracy.

 

E)        WSPARCIE FINANSOWE REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W NIEPRUSZEWIE - na konto parafii została przelana kwota 2 000,00 zł

 

5.       INTERWENCJE W KWESTIACH:

A)     MONTAŻ MASZTU DO FOTORADARU (ZREALIZOWANE) - przy okazji Sołtys poinformował mieszkańców o fakcie, iż Komenda Wojewódzka Policji nie jest zainteresowana eksploatacją tego obiektu. Gmina zamierzała podarować go bowiem nieodpłatnie Policji. W takiej sytuacji może się okazać, iż samo urządzenie będzie w Niepruszewie niezwykle rzadko.

 

6.       WYDATKI:

ŁĄCZNA KWOTA PONIESIONYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA I GMINY:

8 400,41 zł W TYM:

4 125,54 - imprezy kulturalne (Festyn WIANKI, Dzień Kobiet, inne)

2 306,17 - doposażenie sali wiejskiej (chłodziarka, czajniki, podajniki do mat. eksploatacyjnych w sanitariatach)

1 968,70 - pozostałe wydatki (środki czystości, wywóz śmieci, inne)

 

    Sołtys przypomniał w tej części, iż w bieżącym roku Niepruszewo uzyskało dostęp do środków w ramach Funduszu Sołeckiego, co spowodowało, iż jako sołectwo mamy dużo więcej środków do wykorzystania z budżetu Miasta i Gminy Buk. Na rok 2010 jest to kwota 21 420,00 zł. Musi ona jednak zostać zrealizowana wg planu, który został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie w dniu 8 września 2009r. (patrz: TUTAJ >>>)   

 

            Do przedstawionego sprawozdania nie było żadnych pytań ani wątpliwości ze strony zgromadzonych mieszkańców.

    Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Buk, który zrelacjonował działania samorządu, bezpośrednio lub pośrednio dotyczące wsi Niepruszewo. Burmistrz z nieukrywaną satysfakcją poinformował mieszkańców, iż udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwala wreszcie na uruchomienie budowy kanalizacji sanitarnej dla całej, starej części wsi (ul. Starowiejska, Kwiatowa, Szkolna, Krótka, Poznańska, Akacjowa, Jarzębinowa, Lipowa, Jaśminowa, Słoneczna i przyległe, Wiśniowa). Przetarg na wykonanie prac został już rozpisany. Do dnia 4 marca był termin składania ofert, czekamy na rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy. Burmistrz opisał pokrótce przebieg i zakres prac, poinformował o konieczności wybudowania dwóch przepompowni ścieków oraz poinformował o przebiegu kolektora sanitarnego. Ułożenie instalacji będzie następowało najpierw wzdłuż drogi do Ciesiel (od oczyszczalni ścieków do ul. Starowiejskiej), następnie pod ul. Starowiejską do wysokości zjazdu w ul. Kwiatową,  a następnie pod trawnikiem na ul. Starowiejskiej do ul. Poznańskiej i przeciskiem pod tą ulicą na teren osiedla. Równocześnie drugi odcinek będzie prowadził ul. Kwiatową nad jezioro. Tam będzie zlokalizowana jedna przepompownia, druga będzie na ul. Kwiatowej w pobliżu kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej. Całość prac powinna zostać zakończona do końca lipca 2011r. Po zakończeniu tej inwestycji Burmistrz przystąpi do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych: ul. Kwiatowej i ulic na osiedlu mieszkaniowym.

    Odbył się również przetarg dotyczący budowy boisk w ramach programu ORLIK 2012, które będą zlokalizowane obok istniejącej obecnie płyty boiska sportowego. Wpłynęły aż 24 oferty, a rozpiętość cenowa ofert wynosi od blisko 775 tys. zł do kwoty 1 216 tys. zł. Czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy, który będzie miał 90 dni na wybudowanie kompleksu licząc od 10 czerwca 2010r.

    Burmistrz wspomniał również o otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu Budowa Centrum Wsi Niepruszewo, który zakłada kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w jego tylnej części oraz wygospodarowanie tam pomieszczeń dla wszystkich organizacji działających we wsi.

 

    Kolejnym elementem związanym z inwestycjami na terenie Niepruszewa będzie budowa szaletów nad Jeziorem Niepruszewskim. W tym przypadku gmina zamierza ubiegać sie o środki z konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "ŹRODŁO", które uruchomiło pierwszy nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania. (więcej patrz: TUTAJ >>>, ).

    Podczas swojego wystąpienia Burmistrz poruszył również temat zakończenia rozmów z firmą INEA, która ma zainwestować w gminie w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do sieci INTERNET. Rozmowy o pozyskanie takiej firmy trwały od ubiegłego roku. Ostatecznie do realizacji przedsięwzięcia została wytypowana ta firma, która całość inwestycji sfinansuje z własnych środków. Jak wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, pod koniec 2010r. w Niepruszewie będziemy mieli dostęp do naprawdę szybkiego łącza, a biorąc pod uwagę szeroki zakres usług firmy INEA może się okazać, że zyskamy nie tylko dostęp do szybszego internetu.

    Ostatnim z punktów było poddanie pod głosowanie zgromadzonych mieszkańców uchwały dającej Burmistrzowi możliwość wystąpienia w imieniu mieszkańców do Poczty Polskiej o ujednolicenie numeru kodu pocztowego w gminie. Jak się bowiem okazało oficjalnie funkcjonuje inny kod dla Niepruszewa i Otusza, a inny dla pozostałej części gminy. Mieszkańcy naszej miejscowości powinni posługiwać się kodem 64-074, a nie 64-320. Ponieważ jednak do tej pory we wszystkich dokumentach mamy zapisany kod 64-320, taki też kod zostanie oficjalnie przydzielony dla Niepruszewa.

 

    Następnym punktem Zebrania były pytania ze strony mieszkańców. I tak pojawiły się m.in. następujące kwestie:

- odśnieżanie dróg gminnych i zastrzeżenia do pracy dyspozytora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku w kwestii przyjmowania zgłoszeń - Burmistrz zadeklarował, że przeanalizuje sytuację. Jednocześnie dodał, że zima w tym roku mocno dała się we znaki służbom odpowiedzialnym za odśnieżanie i dlatego niektóre działania nie były przeprowadzone tak jak powinny. Czyniono wszystko, aby zapewnić przede wszystkim przejezdność dróg, a ponieważ firma, która wygrała przetarg na utrzymanie dróg powiatowych nie wywiązała się ze swojego obowiązku należycie, służby gminne musiały interweniować także na tych drogach.

- utwardzenie dróg dojazdowych do posiadłości zlokalizowanych przy drodze do Ciesiel - Burmistrz zapowiedział, że będzie dalsze utwardzanie tych dróg takimi samymi płytami, jakie już w części zostały położone nastąpi w okresie wakacyjnym bieżącego roku.

- kanalizacja deszczowa ul. Starowiejskiej - konieczność udrożnienia - wszelkie działania związane z ul. Starowiejską, w tym prawdopodobnie kompleksowy jej remont nastąpi po położeniu kanalizacji sanitarnej

- utwardzenie dróg lokalnych - Burmistrz przypomniał, że te działania będą podjęte po skończonych pracach związanych z kanalizacją sanitarną. Odrębnym tematem była ul. Leśna od ul. Jarzębinowej do drogi powiatowej w kierunku Brzozy. Z uwagi na jej położenie poniżej poziomu pola jest ona bardzo często zalewana i nieprzejezdna. Burmistrz zadeklarował wizytę na miejscu i przyjrzenie się tej sytuacji.

- co z wykupionym terenem parkingu nad jeziorem - istotnie część parkingu została sprzedana prywatnemu inwestorowi w celu budowy hotelu. Parking dla samochodów będzie przesunięty na teren dawnego pola namiotowego po stronie gdzie znajdowały się szalety

- jaki zakres działań związanych z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej poszczególnych posesji będzie spoczywał na właścicielu - prace należące do firmy wyłonionej w przetargu, będą prowadziły do studzienki zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Do właściciela będzie należało podłączenie się do tej studzienki z pominięciem szamba. Na nim również będzie ciążył koszt takiego przyłączenia. Nie będzie jednak konieczności uzyskiwania jakiegokolwiek pozwolenia na wykonanie takiego przyłącza. Będzie istniała jedynie konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji takiej instalacji.

- przycinka drzew przy ul. Starowiejskiej -  Sołtys zadeklarował interwencję w tej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy 

Na zakończenie Zebrania przypomniano jeszcze o zbiórce zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, która będzie miała miejsce 20 marca (sobota) oraz poinformowano mieszkańców, że pierwsza rata podatku od nieruchomości zbierana będzie w sobotę 13 marca w godz. 10.00 - 14.00 na sali wiejskiej.

SPOTKANIE NOWOROCZNE

14 stycznia z inicjatywy Sołtysa wsi i Rady Sołeckiej, w sali Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie odbyło się spotkanie, na które zaproszenie otrzymali członkowie wszystkich organizacji działających na terenie Niepruszewa. Na początku spotkania, życzenia wszelkiej pomyślności złożyli wszystkim zebranym: jako pierwszy ksiądz Roman Janecki, Proboszcz parafii w Niepruszewie oraz Sołtys wsi Niepruszewo p. Daniel Kańduła. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Rodziców z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Harcerze oraz Prezes Niepruszewskiego Klubu Sportowego. Po odśpiewaniu tradycyjnej kolędy wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności w rozpoczętym roku. Po życzeniach przyszedł czas na rozmowy przy wspólnym stole. Podczas spotkania głos zabrał również Prezes Klubu Sportowego NKS, który przypomniał, że rok 2010 jest wyjątkowym dla tej organizacji, ponieważ obchodzić ona będzie w tym roku 60 - lecie istnienia.

 

    Spotkanie noworoczne organizowane dla wszystkich organizacji na stałe weszło w kulturalny kalendarz mieszkańców wsi Niepruszewo i cieszy fakt, że co roku na zaproszenie odpowiadają coraz liczniejsi członkowie organizacji, którzy na co dzień działają na rzecz rozwoju naszej społeczności.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z TEGO SPOTKANIA >>>