^ Back to Top

2009

NAGRODZONY DZIELNICOWY

Dnia 3 sierpnia 2009r. na terenie bazy Komisariatu Miejskiego Policji w Poznaniu, przy ul. Taborowej Dzielnicowy Komisariatu Policji w Buku młodszy aspirant Szymon Werner otrzymał, z rąk Starosty Poznańskiego p. Jana Grabkowskiego, III nagrodę w konkursie "Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego". Fakt ten jest dla społeczności Niepruszewa szczególnie ważny, bowiem p. Szymon pełni swoją służbę m.in. na terenie naszego sołectwa.

 

    Nagroda "Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego" przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie dzielnicowych i została ustanowiona, aby wspierać wizerunek dzielnicowego w lokalnej społeczności. To właśnie ten funkcjonariusz Policji jest najbliżej związany ze społecznością lokalną i to do niego w pierwszej kolejności trafiają wszelkie nurtujące społeczeństwo problemy związane z bezpieczeństwem. Nie bez znaczenia jest bliska współpraca z jednostkami samorządowymi, stąd też jedną z osób zgłaszających kandydatów do tej nagrody jest Burmistrz lub Wójt.  Nagroda jest przyznawana przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu Poznańskiego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego oraz  Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

 

    Wraz z nagrodą Nasz Dzielnicowy otrzymał również awans z sierżanta na młodszego aspiranta.

 

    Serdecznie gratulujemy tak wspaniałej nagrody i awansu oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji ze służby w naszej, lokalnej społeczności.