^ Back to Top

2009

SPOTKANIA NOWOROCZNE

            Początek nowego roku jest zawsze czasem szczególnych spotkań, podczas których wspominamy to co minęło i wybiegamy myślami w przyszłość. Ale jest to przede wszystkim czas, kiedy staramy się być razem; w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. To właśnie chęć spotkania zainspirowała członków organizacji z Niepruszewa do zorganizowania tradycyjnych już spotkań noworocznych.

 

    10 stycznia z inicjatywy sołtysa wsi i Rady Sołeckiej, przy współudziale niepruszewskiego Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie noworoczne dla wszystkich organizacji społecznych działających w naszej miejscowości. Oprócz w/w na spotkanie przybyli również przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego oraz Niepruszewskiego Klubu Sportowego. Wśród gości obecny był również proboszcz parafii niepruszewskiej ks. Roman Janecki. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnymi życzeniami złożonymi przez sołtysa wsi p. Daniela Kańdułę oraz księdza Proboszcza. Następnie wszyscy uczestnicy symbolicznie przełamali się opłatkiem i odśpiewali kolędę. Po życzeniach, przy skromnym poczęstunku, przyszedł czas na wspólne rozmowy. Rozmawiano o wielu interesujących problemach, z którymi na co dzień spotykają się mieszkańcy Niepruszewa.  

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z TEGO SPOTKANIA >>>     

 

     27 stycznia do Sali Wiejskiego Domu Kultury na swoje spotkanie noworoczne przybyli członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Niepruszewa. Na uroczystość zorganizowaną przez zarząd tej organizacji zaproszeni zostali również członkowie Rady Sołeckiej wsi. Wszystkich przybyłych gości powitał prezes Koła p. Arkadiusz Szymański, który złożył wszystkim noworoczne życzenia. Podczas spotkania, oprócz swobodnych rozmów przy stole, zostały także zapowiedziane kolejne imprezy, m.in. "Podkoziołek" 21 stycznia oraz Dzień Kobiet 8 marca. Podano również informacje o planowanych wycieczkach, których organizatorem będzie Koło, w tym m.in. w okolice Kamienia Pomorskiego, Świnoujścia, a także Szczecina (wycieczka 2 - dniowa łącząca przyjemny odpoczynek ze zwiedzaniem ciekawych miejsc) oraz zwiedzanie okolic Zielonej Góry. Dalsza część spotkania to już wspaniała zabawa przy biesiadnej muzyce do późnych godzin wieczornych.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z TEGO SPOTKANIA >>>