^ Back to Top

2009

ZEBRANIE WIEJSKIE

Dnia 8 września 2009r. o godz. 19.00 w sali Domu Kultury w Niepruszewie, odbyło się Zebranie Wiejskie poświęcone w całości funduszowi sołeckiemu na rok 2010.

Przed rozpoczęciem Zebrania, przedstawiciele Stowarzyszenia Motorowodnego AQUARIUS przekazali na ręce sołtysa obiecane podczas FESTYNU WIANKI 2009 dwa komputery multimedialne z ich przeznaczeniem  do biblioteki oraz na potrzeby organizacji społecznych działających w naszej wsi. Sołtys zaś wręczył przedstawicielom słowa podziękowania za wkład wniesiony w organizację festynu.

Po tej uroczystości rozpoczęło się zebranie, które rozpoczął sołtys wsi witając przybyłych mieszkańców oraz przedstawiając przedmiot zebrania. W skrócie przedstawiono ideę utworzenia funduszu oraz jego przeznaczenie. W kolejnym punkcie sołtys przedstawił przybyłym mieszkańcom porządek obrad, do którego nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

Kolejnym punktem było przedstawienie planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zaproponowanych przez Radę Sołecką wsi oraz dyskusja nad tą propozycją. Jeden z obecnych mieszkańców postulował dopisanie wydatku związanego z zainstalowaniem oznakowania informującego o zakazie ruchu pojazdów mechanicznych wzdłuż linii brzegowej jeziora. Pojawił się również postulat zamontowania spowalniaczy na ulicy Starowiejskiej, ale sołtys wsi wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że jest to droga powiatowa nie ma możliwości ustawienia takich elementów.

Następnie odbyło się głosowanie nad przedstawionymi propozycjami i uchwalenie uchwały nr 2/2009. Mieszkańcy sołectwa obecni na zebraniu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

 

Kolejnym punktem porządku obrad były wolne głosy, wśród których pojawiły się następujące tematy:

 

- kwestia czystości przy pojemnikach do segregacji odpadów

- wyłożenie płyt na drogach dojazdowych do posesji przy ul. Starowiejskiej (od drogi w kierunku Ciesiel)

- problem z przyjazdem policji na wezwanie jednego z mieszkańców

- kwestia oczyszczenia Jeziora Niepruszewskiego

- problem bezpieczeństwa na drogach lokalnych

 

 

 

Zapoznaj się z dokumentami z Zebrani:

Uchwała nr 2/2009 Zebrania Wiejskiego sołectwa Niepruszewo >>>

Wniosek w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa na rok 2010 >>>