^ Back to Top

2008

SPOTKANIE NOWOROCZNE

 

 

 

           Początek nowego roku jest zawsze czasem szczególnych spotkań, podczas których wspominamy to co minęło i wybiegamy myślami w przyszłość. Ale jest to przede wszystkim czas, kiedy staramy się być razem; w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych. Takie spotkanie, w gronie wszystkich działaczy organizacji z Niepruszewa, odbyło się 10 stycznia w Sali Wiejskiej. Na zaproszenie sołtysa i Rady Sołeckiej wsi przybyli przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Rodziców z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie. Wśród gości obecny był również proboszcz parafii niepruszewskiej ks. Roman Janecki.

 

            Na początku spotkania, po powitaniu wszystkich gości, zaproszona grupa teatralna z Dopiewa wystawiła jasełka. Było to wspaniale odegrane, przeniesione do współczesności przedstawienie, obrazujące przeżywane niedawno Boże Narodzenie. Po przedstawieniu, swoje życzenia wszystkim zgromadzonym złożyli: sołtys wsi Niepruszewo p. Daniel Kańduła oraz ksiądz Proboszcz. Następnie wszyscy uczestnicy symbolicznie przełamali się opłatkiem i odśpiewali kolędę. Gwar rozmów toczonych przy wspólnym stole ucichł, gdy grupa teatralna z Dopiewa wystawiła drugie z przygotowanych przedstawień. Tym razem była to "Pani Twardowska". Wszyscy uczestnicy spotkania byli zachwyceni wspaniałą grą aktorów, jak również ciekawą dekoracją i barwnymi kostiumami.

 

            Mamy nadzieję, że takie spotkania na stałe wejdą do kalendarza imprez kulturalnych Niepruszewa. Wszyscy uczestnicy bawili się doskonale, a co najważniejsze była to okazja do wspólnego spędzenia czasu. Sołtys wsi życzył, aby wszyscy mieszkańcy potrafili stworzyć jedną wspólnotę, a uczestnicząc w tym spotkaniu można było poczuć, że te życzenia się spełniają.

 

           

 

            Zdjęcia ze spotkania noworocznego w Niepruszewie TUTAJ >>>