^ Back to Top

2008

JUBILEUSZ 80 - LECIA OSP

 

Dnia 14 czerwca obchodziliśmy w Niepruszewie uroczystości związane z jubileuszem 80 - lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas obchodów związanych z tym wydarzeniem, jednostka OSP otrzymała nowy sztandar. Uroczystość zgromadziła w Niepruszewie wielu wspaniałych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Straży Pożarnej z zarządu województwa wielkopolskiego, samorządu Miasta i Gminy Buk, duchowieństwa związanego ze Strażą Pożarną, innych organizacji działających na terenie gminy oraz członkowie jednostek OSP z okolicznych miejscowości.

 

Obchody rozpoczął uroczysty przemarsz uczestników ulicami Niepruszewa do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 15.00 została odprawiona uroczysta msza św. W jej trakcie dokonano poświęcenia nowego sztandaru, ufundowanego przez Miasto i Gminę Buk, sołectwa Niepruszewo, Kalwy i Cieśle oraz innych sponsorów. Po zakończonej mszy, wszyscy udali się na pobliski plac, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Na początek został odegrany hymn narodowy, a umocowana na drabinie wozu strażackiego, pod niebo została wyniesiona biało czerwona flaga. Następnie nastąpiło krótkie wystąpienie Prezesa OSP w Niepruszewie p. Tadeusza Raburskiego, w czasie którego powitał on wszystkich zgromadzonych. Po nim głos zabrał p. Włodzimierz Niespodziany przedstawiając krótki rys historyczny jednostki oraz jej obecne władze. W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste przekazanie nowego sztandaru. Z rąk przedstawiciela fundatorów, p. Wiceburmistrz Aleksandry Wawrzyniak, został on przekazany Prezesowi Wojewódzkiego Zarządu OSP, który następnie wręczył go Prezesowi OSP Niepruszewo p. Tadeuszowi Raburskiemu. Po pokazaniu sztandaru zebranym oddano go w ręce pocztu sztandarowego. Dalszy przebieg uroczystości związany był z dekoracjami. Na początku udekorowano nowy sztandar srebrnym medalem dla jednostki OSP Niepruszewo, a następnie wręczono medale zasłużonym członkom jednostki. Na koniec pozostały życzenia od przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń, które odbierali członkowie zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepruszewie.

 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, goście zostali zaproszeni na poczęstunek do Domu Kultury, a pozostali uczestnicy uroczystości na tradycyjną grochówkę.

 

 

 

Życzymy wszystkim Druhom Strażakom z jednostki OSP Niepruszewo dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności

 

oraz by zawsze szczęśliwie wracali z każdej akcji ratującej nasze mienie, zdrowie i życie.

 

 

 

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI >>>

 

 

 

RYS HISTORYCZNY JEDNOSTKI OSP NIEPRUSZEWO >>>