^ Back to Top

2007

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

 

           Dnia 12 grudnia br. o godz. 19.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Sołeckiej z niepruszewską młodzieżą. Inicjatorem był sołtys wsi oraz członek Rady p. Arkadiusz Szymański. Spotkanie miało na celu poznanie potrzeb młodzieży z naszej miejscowości. W Sali Wiejskiej zgromadziło się ponad 30 osób, które reprezentowały młodzież w różnych przedziałach wiekowych. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie i dlatego bardzo ucieszyła nas frekwencja. Problemy, które były poruszane przez młodzież to m.in.:

- zorganizowanie świetlicy dla młodzieży z dostępem do Internetu

- zorganizowanie sekcji sztuk walk dla młodzieży

- wykorzystanie sali gimnastycznej w Niepruszewie

- udostępnianie Sali Wiejskiej dla młodzieży

            Sołtys wsi odpowiadając wspólnie z p. Arkiem na postawione pytania i sugestie zaznaczył przede wszystkim, iż spełnienie postulatów młodzieży będzie ściśle uzależnione od ich zachowania na terenie miejscowości. Jeżeli nie będzie dochodziło do jakichkolwiek aktów niszczenia mienia społecznego oraz do innych zachowań budzących społeczny sprzeciw, postulaty młodzieży będą sukcesywnie spełnianie. Wystąpienie jednak takiego zdarzenia spowoduje automatyczne zablokowanie wszelkich działań na rzecz młodych ludzi.

            Jeżeli chodzi o konkretne plany, to:

- zostanie zorganizowana sekcja sztuk walki w technice Krav Maga (spotkanie organizacyjne w tej kwestii na początku 2008r.)

- zorganizowana grupa młodzieży chętna do korzystania z sali gimnastycznej będzie miała taką możliwość. Terminy i zasady korzystania będą ustalone na spotkaniu przedstawicieli młodzieży oraz członków Rady Sołeckiej z Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niepruszewie, który administruje obiektem

- Sala Wiejska jest przeznaczona również na aktywność młodzieży, dlatego nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań na organizowanie w niej dyskotek itp.

            Na spotkaniu poruszona też została kwestia strony internetowej, która jest dla młodych ludzi źródłem wielu informacji. Dlatego też będzie ona sukcesywnie poszerzana o kolejne cenne informacje.

            Na zakończenie spotkania została złożona przez sołtysa wsi deklaracja, iż takie spotkania będą miały miejsce przynajmniej dwa razy w roku.

 

            SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRZYBYCIE NA SPOTKANIE.

POŚWIĘCENIE DACHU KOŚCIOŁA

POŚWIĘCENIE DACHU KOŚCIOŁA PW. ŚW. WAWRZYŃCA W NIEPRUSZEWIE

            Dnia 9 grudnia 2007r., z udziałem przedstawicieli władz samorządowych z powiatu i gminy oraz licznie przybyłych mieszkańców Niepruszewa i całej parafii, ks. bp Grzegorz Balcerek odprawił uroczystą mszę św. dziękczynną za szczęśliwie wykonany remont dachu kościoła parafialnego. Tym samy zakończyły się prace polegające na wzmocnieniu więźby dachowej, wymianie części belek nośnych oraz dachówki na całej powierzchni dachu. Kościół parafialny w Niepruszewie odzyskał swój gotycki blask.

            Na początku mszy ks. Roman Janecki – Proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Niepruszewie przedstawił krótko historię kościoła i parafii oraz nadmienił, że ostatni tak poważny remont miał miejsce w 1910r., a zatem blisko 100 lat temu. Powiedział również, że główne środki płynące na remont pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z wsparcia władz samorządowych.

            Zarówno ks. Biskup jak i Proboszcz niepruszewskiej parafii dziękując wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odnowienia dachu, mówili również o potrzebie spłacenia należności za wykonanie prac. Ks. Janecki zapowiedział, że kwestie finansowe związane z remontem przedstawi parafianom w najbliższej przyszłości.

            Podczas uroczystości poświęcone zostało metalowe zdobienie dachu (kula – krzyż), w której zamknięte zostały stare monety oraz dokumenty informujące o remoncie. Wszystko to ma służyć jako informacja dla przyszłych pokoleń, którzy być może za kolejne 100 lat będą remontować dach świątyni.

            Po mszy św. w uroczystej procesji wszyscy uczestnicy wyszli na zewnątrz, gdzie czekał już samochód strażacki z drabiną, na której kula – krzyż została wwieziona na szczyt dachu oraz umieszczona na wcześniej przygotowanym mocowaniu.

 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA DACHU TUTAJ >>>

 

ZDJĘCIA KOŚCIOŁA PO REMONCIE TUTAJ >>>

 

ANDRZEJKI 2007

ANDRZEJKI 2007

 

           Tradycyjnie dnia 30 listopada obchodzimy uroczyście Andrzejki. W tym roku, z okazji tego święta, Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Niepruszewa zorganizowało małą biesiadę. Całość przedsięwzięcia wzięły na siebie mieszkanki Niepruszewa, które zajęły się przygotowaniem sali oraz poczęstunku dla gości.  Przy dźwiękach muzyki biesiadnej bawiło się około 50 osób, w tym zaproszone przedstawicielki Kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Otusza, Daków Suchych, Szewc i Dobieżyna, a także oddziału tego związku z Buku. Wspaniała zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

            Przewodniczący Koła z Niepruszewa, pan Arkadiusz Szymański, wspólnie z sołtysem z Niepruszewa, zadeklarowali, że takie biesiady na stałe wejdą do tradycji naszej miejscowości i będę się odbywały zdecydowanie częściej.

           

            Na zakończenie warto bardzo serdecznie pogratulować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej zabawy. Pokazały one bowiem, że niesamowite rzeczy można osiągnąć, o ile tylko ma się w sobie odrobinę zapału.

 

            ZDJĘCIA Z BIESIADY ZNAJDZIESZ TUTAJ >>>

35 – LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

35 – LECIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W NIEPRUSZEWIE

 

            Dnia 6 października 2007r. odbyła się uroczystość z okazji 35 – lecia założenia Koła Gospodyń Wiejskich w Niepruszewie. Z tej okazji na Sali Wiejskiej odbyło się przyjęcie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych z p. Burmistrzem na czele, organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu gminy Buk, a także sąsiedniej gminy Dopiewo. Oczywiście głównymi bohaterkami uroczystości były członkinie Koła, które na uroczystość przybyły ze swymi małżonkami.

            W imieniu pań życzenia od gości przyjmowała p. Daniela Kalemba – Przewodnicząca KGW w Niepruszewie. Tradycyjnie na tego rodzaju uroczystościach wręczane są odznaczenia dla osób w sposób szczególny udzielających się w tej organizacji. Również tym razem nie zabrakło tego elementu. Wyróżniono m.in. panie, które są w Kole od samego początku tj. od roku 1972. Szczególne wyróżnienie przypadło w udziale założycielce i pierwszej przewodniczącej Koła p. Krystynie Mielcarek.

            Życzymy wszystkim Paniom wiele radości z tej ciężkiej, społecznej pracy, jaką jest udział w organizowaniu życia kulturalnego w naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że działalność ta przyniesie nam wszystkim wiele pożytku i sprawi, że nasze życie będzie choć trochę bardziej kolorowe.

 

            ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI TUTAJ >>>

GMINNE DOŻYNKI W DAKOWACH SUCHYCH

GMINNE DOŻYNKI W DAKOWACH SUCHYCH

 

            W tym roku gminne dożynki odbyły się 2 września w Dakowach Suchych. W pięknie przystrojonej miejscowości, gdzie czuło się klimat tradycyjnych uroczystości związanych z zakończeniem żniw, zgromadzili się przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miasta i Gminy, kapłani z gminy oraz liczni zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy z całego regionu. Mieszkańcy Niepruszewa stanowili tutaj jedną z najliczniejszych grup.

 

            O godz. 15.00, przed budynkiem szkoły podstawowej, rozpoczęła się uroczysta msza św., podczas której dokonano poświęcenia, przyniesionych przez przedstawicieli wszystkich wsi z gminy, wieńcy żniwnych. Po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestnicy zostali obdzieleni kawałkiem chleba dożynkowego.

 

            Po zakończonej mszy, w barwnym korowodzie, wszyscy uczestnicy udali się na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie zaplanowano dalsze uroczystości. Na początku przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy p. Stanisław Filipiak, a później rozpoczęły się występy artystyczne. Wśród występujących był zespół Złote Kłosy oraz Dakowianki.

 

            Po występach wszyscy uczestnicy dożynek zostali zaproszeni do świetlicy wiejskiej na kawę i ciasto, które piekły panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

 

            Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa taneczna.

 

 

 

Zdjęcia z tegorocznych dożynek gminnych TUTAJ >>>

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

            Dnia 30 sierpnia b.r. o godz. 19.00 w Sali Wiejskiej w Niepruszewie odbyło się Zebranie Wiejskie poświęcone głównie Planowi Odnowy Miejscowości Niepruszewo na lata 2007 – 2013. Jest to akcja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowana przez Unię Europejską. Do pozyskania z tego funduszu jest nawet 500 tys. zł. W Niepruszewie chcemy przeznaczyć te pieniądze na modernizację Centrum Wsi, w skład którego wejdą: renowacja boiska sportowego oraz dokończenie remontu Sali Wiejskiej. (cały Plan Odnowy Miejscowości Niepruszewo znajdziesz TUTAJ).

 

            Ponieważ na Zebraniu byli obecni również przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Buku: p. Stanisław Filipiak – Burmistrz oraz p. Paweł Mazankiewicz Podinspektor ds. funduszy pomocowych i ochrony środowiska, nie obyło się bez dyskusji na inne tematy związane z funkcjonowaniem wsi. I tak poruszane były m.in. następujące kwestie:

 

a)      budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – planowany termin zakończenia prac I kw. 2008r., planowany termin rozruchu II kw. 2008. Pan Burmistrz raz jeszcze zapewnił mieszkańców, że budowana oczyszczalnia nie będzie wydzielała nieprzyjemnych zapachów.

 

b)      budowa kanalizacji sanitarnej we wsi – po zakończeniu inwestycji budowy oczyszczalni ścieków zostanie przygotowany plan rzeczowo – finansowy budowy kanalizacji dla wsi Niepruszewo, a następnie będą przygotowywane projekty poszczególnych odcinków. Jako pierwszy będzie wykonany odcinek od oczyszczalni poprzez ul. Starowiejską, Kwiatową, Szkolną i Krótką, aż do ul. Poznańskiej. W dalszym etapie będzie skanalizowane nowe osiedle i dalsza część Niepruszewa. Pytany o termin realizacji Burmistrz odpowiedział jedynie, że byłby zadowolony gdyby Niepruszewo zostało skanalizowane w 5 lat

 

c)      oświetlenie i chodnik przy ul. Leśnej – temat szczególnie ważny, bowiem bezskutecznie załatwiany od kilkunastu lat. Burmistrz odpowiedział, że budowa chodnika nie leży w jego kompetencji, a w kompetencji Starosty Poznańskiego, który jest właścicielem drogi. Oświadczył również, że każdego roku wysyłane są do Starosty pisma w sprawie współfinansowania ewentualnej inwestycji przez gminę. Niestety nie ma odpowiedzi. Słowa te potwierdził Sołtys wsi, który na Zebraniu miał kopię takiego pisma. Postanowiono w tej sprawie, że zostanie przygotowane pismo do Starosty podpisane przez mieszkańców ul. Leśnej oraz pracowników znajdujących się tam zakładów pracy mobilizujące do działania.

 

d)      przestawienie znaku informującego o wjeździe do wsi Niepruszewo oraz terenie zabudowanym przed skrzyżowanie ul. Poznańskiej z ul. Leśną – gest ten leży w kompetencji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 

e)      postawienie fotoradaru na ul. Poznańskiej – Pan Burmistrz przyjął taki wniosek od mieszkańców i zadeklarował, że temat zakupu postumentu, który leży w gestii gminy, przedstawi jako punkt w budżecie

 

f)       Park Leśny w Niepruszewie – na terenie należącym do gminy, a leżącym przy wyjeździe z Niepruszewa w kierunku na Cieśle, wzdłuż jeziora, jest plan zagospodarowania tego terenu poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz utworzenie ogródków jordanowskich i parkingu przy drodze

 

g)      Program Leader – współpraca trzech gmin: Buku, Dopiewa i Stęszewa wokół zagospodarowania terenu jezior: Niepruszewskiego i Tomickiego, w tym m.in. jego oczyszczenie

 

h)      mieszkańcy zgłaszali również postulaty takie jak: zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora, doposażenie placu zabaw dla dzieci na nowym osiedlu, egzekwowanie zakazu dojazdu samochodów do jeziora, kwestie biwakowania nad jeziorem i inne

 

      Bardzo ucieszyła nas wszystkich frekwencja. W Sali Wiejskiej zebrało się blisko 100 osób zainteresowanych problemami wsi. To bardzo ważny znak, że w coraz większym stopniu zdajemy sobie sprawę ze znaczenia naszej inicjatywy w kreowaniu rzeczywistości w której mieszkamy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na następne Zebranie.

DOŻYNKI W KALWACH

 

            Jak co roku, mieszkańcy leżących niedaleko Niepruszewa Kalw, pod przewodnictwem sołtysa wsi p. Eugeniusza Kęsy oraz całej Rady Sołeckiej, zorganizowali uroczysty festyn dożynkowy. W zabawie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych ( z p. Burmistrzem na czele), zaproszeni goście (w tym również delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Sint Michielsgestel z Holandii) oraz tłumy mieszkańców z Kalw i Niepruszewa oraz z sąsiednich miejscowości. Wszyscy bawili się świetnie, a występy estradowe cieszyły się nie lada zainteresowaniem. Wśród występujących na scenie mogliśmy również podziwiać Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Niepruszewa, które wykonały skecz o gotowaniu polewki, a po nim wszyscy chętni mogli jej spróbować.

 

            Miło popatrzeć, jak wspaniale można zorganizować przednią zabawę dożynkową.

 

            Zdjęcia z tej imprezy znajdziesz TUTAJ >>>

ZAWODY W „LANIU WODY”

 

             Jak co roku w dniu odpustu ku czci patrona parafii w Niepruszewie, św. Wawrzyńca, na boisku sportowym odbyły się Zawody w „LANIU WODY” o Puchar Przechodni ks. Proboszcza. Taka impreza w dniu święta parafii niepruszewskiej nie jest przypadkowa. Ks. proboszcz Roman Janecki jest bowiem kapelanem Straży Pożarnej. Na zawodach również wystąpił w mundurze strażackim.

 

             Wszystko zaczęło się o godz. 15.30. Startowało 5 drużyn w różnych kategoriach wiekowych z OSP Niepruszewo i OSP Otusz. Rywalizacja odbywała się na czas. Na początku w szranki stanęły drużyny najmłodszych (zawodnicy do 16 lat). Jak się okazało wola walki w tej grupie wiekowej zaowocowała najlepszymi wynikami podczas zawodów. Następnie do zawodów przystąpiła drużyna w kategorii 16 – 18 lat z OSP Niepruszewo (OSP Otusz nie wystawiło drużyny w tej kategorii wiekowej). Na koniec zaprezentowali się seniorzy.

 

             Cała rywalizacja toczyła się nie tylko o zwycięstwa w poszczególnych kategoriach wiekowych, ale o nagrodę główną – Puchar Przechodni Księdza Proboszcza. W tym roku już po raz trzeci zdobyła go jednostka OSP z Niepruszewa i zgodnie z niepisanym regulaminem zawodów nagroda ta zostanie już na zawsze ozdobą remizy strażackiej w Niepruszewie. (Było to bowiem trzecie z rzędu zwycięstwo druhów z Niepruszewa.)

 

             Dekoracja nagrodzonych odbyła się przy udziale członków władz samorządowych z Buku oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej wsi Niepruszewo.

 

             Na zakończenie zawodów Ksiądz Proboszcz podziękował licznie zgromadzonej publiczności za przybycie i doping, a trzeba przyznać, że zmagania drużyn strażackich przyciągnęły na boisko sportowe liczne grono mieszkańców Niepruszewa i okolic.

 

             Zdjęcia ze zmagań drużyn pożarniczych znajdziesz TUTAJ >>>

FESTYN WIANKI 2007

 

Przygotowania do festynu rozpoczęły się już wiele miesięcy przed 23 czerwca. Do zrobienia było bardzo wiele, a chętnych do pomocy niestety jak na lekarstwo. Mimo to udało się zorganizować to największe w Niepruszewie przedsięwzięcie.

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym, Dyrektor Szkoły, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działające w naszej wsi zakasały rękawy, aby mieszkańcy mogli wspólnie świętować nadejście lata i upragnionych wakacji.

 

Już od 7.30 w sobotę 23 czerwca rozpoczęła się krzątanina wokół sceny i całego terenu boiska szkolnego, gdzie miało być serce wydarzeń.

 

Podobne przygotowania toczyły się na stadionie, gdzie miały się odbyć rozgrywki piłkarskie „old – boyów”. O 11.00 to właśnie one zainaugurowały Festyn. Niestety wystąpiły tylko trzy drużyny, ale i tak rywalizacja była zacięta. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Dusznik, a Niepruszewo „gościnnie” zajęło 3 miejsce. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk p. Andrzeja Jankowskiego, a po wyczerpujących zmaganiach mogli napić się chłodnego piwka i zjeść ciepły poczęstunek.

 

Nie mniej emocji wzbudziły zawody przedszkolaków w biegu. Również na stadionie maluchy zmagały się ze sobą ambitnie. Ukoronowaniem ich wysiłku był medal dla każdego z uczestników oraz słodki upominek.

 

Następnie wszyscy przenieśli się na ul. Starowiejską, gdzie już trwały przygotowania do biegów ulicznych. Z pomocą strażaków i policji zatrzymany został ruch kołowy i odtąd na asfalcie królowały tenisówki. Zawodnicy konkurowali w sześciu kategoriach wiekowych (każda z podziałem na dziewczyny i chłopców). Tutaj również na uczestników czekały pamiątkowe medale. Rywalizacja była niezwykle zacięta.

 

Po biegach w kategoriach wiekowych przyszedł czas na dłuższy dystans. W tzw. biegu „Open” mogli wziąć udział wszyscy chętni. I tym razem do rywalizacji przystąpiło sporo uczestników. Wszyscy dobiegli do mety, chociaż niejednokrotnie ostatkiem sił.

 

Również biegi uliczne objął swym patronatem p. Andrzej Jankowski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk.

 

Niespodzianką stało się zorganizowanie jeszcze jednego specjalnego biegu na krótkim dystansie, gdzie w szrankach stanęli przedstawiciele z niemal każdego wieku. Okazało się ile woli walki tkwi w mieszkańcach Niepruszewa. Bieg ten nie miał na celu wyłonić zwycięzcy lecz pokazać jak potrafimy się bawić.

 

Po zmaganiach fizycznych przyszedł czas na kulturę. Na scenie kolejno stawały: dzieci z naszego przedszkola, zespól z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, zespół dudziarzy ze Stęszewa, harcerze z Niepruszewa oraz były uczeń naszej szkoły, który dał koncert gry na organach.

 

W międzyczasie przed mieszkańcami zaprezentowała się drużyna uczniów karate, a także był czas na nagrodzenie zwycięzców biegów ulicznych.

 

W trakcie występów na estradzie chętni mogli postrzelać z wiatrówki lub porzucać lotką do tarczy. Dla najmłodszych również przygotowano szereg konkursów oraz m.in. malowanie twarzy.

 

Kulminacyjnym momentem Festynu, na który chyba wszyscy czekali z utęsknieniem było losowanie nagród w loterii. Wcześniej nastąpił jeszcze wybór i nagrodzenie najpiękniejszego wianka i nagrodzenie zwycięzców konkursów w strzelaniu z wiatrówki i rzucie lotką. Wreszcie rozpoczęło się losowanie. Wszyscy z utęsknieniem patrzyli na swoje losy, czy to aby nie do nich trafi: rower, aparat cyfrowy, odtwarzacz DVD, telewizor z radiem, odtwarzacz MP3 czy inna z nagród przygotowanych przez Organizatorów.

 

Kiedy emocje związane z losowaniem nagród opadły wszyscy ustawili się w korowód z pochodniami i wiankami i ruszyli nad Jezioro Niepruszewskie, aby starym zwyczajem puścić wianki na wodę. Na czele korowodu, ze swymi wiankami, kroczyły ubrane na biało, piękne Słowianki  oświetlane blaskiem ognia z pochodni. Towarzyszył nam zespół Junków z Buku, który śpiewem i żartem bawił wszystkich uczestników. Nad jeziorem wszyscy przyglądali się puszczonym wiankom, które pięknie oświetlone oddalały się od brzegu.

 

Wreszcie wszyscy powrócili na boisko przyszkolne, aby bawić się w zabawie tanecznej do białego rana…

 

 

 

Do zobaczenia za rok….

            Zdjęcia z FESTYNU  znajdziesz TUTAJ >>>

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

 

Dnia 15.05.2007r. odbyło się pierwsze Zebranie Wiejskie zwołane przez nowego Sołtysa i Radę Sołecką.

 

Na spotkaniu podejmowane były następujące tematy:

 

Terminy spotkań Rady Sołeckiej (1 x w miesiącu)

 

 

 

Tablice ogłoszeń (aktualne informacje i komunikaty)

 

- przy kościele

 

- przy budynku poczty w Niepruszewie

 

- planowana jeszcze jedna na ul. Jarzębinowej

 

- na ul. Leśnej

 

Uruchomiony jest adres e – mail sołectwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa WWW.niepruszewo.org.pl , na której znajdą się wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania sołectwa

 

Podział obowiązków wśród członków rady

 

- p. Arek Szymański – kwestia Sali wiejskiej (wypożyczanie)

 

Sala wiejska

 

- kwestia doposażenia (co zostało zmodernizowane i zakupione do Sali: rolety, zmywarka, butla gazowa, garnki, czajniki elektryczne itp.)

 

- wynajem Sali wiejskiej bez problemu – ma służyć mieszkańcom

 

Przedsięwzięcia na terenie wsi:

 

- oczyszczalnia ścieków – umowa podpisana, realizacja do końca września 2008r.

 

- po wybudowaniu oczyszczalni zostanie zrealizowane przedsięwzięcie polegające na opracowaniu planu finansowego budowy kanalizacji w Niepruszewie

 

Pieniądze do dyspozycji sołectwa na rok 2007 to: 8013,00 zł z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

 

Sala gimnastyczna w Niepruszewie

 

- dostępna dla mieszkańców za odpłatnością

 

- zapewnienie burmistrza, iż jest możliwe otwarcie w weekend, ale jeszcze musi być w tej sprawie porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niepruszewie

 

Oświetlenie

 

- ul. Jarzębinowa jest w budżecie, jest kwestia przygotowania dokumentacji budowlanej

 

- ul. Leśna nie została zaplanowana w budżecie na rok 2007, będziemy zabiegać o wpisanie do inwestycji na rok 2008

 

- Starowiejska na końcu wsi (na chwilę obecną nie ma takiej możliwości)

 

Zostały uruchomione prace interwencyjne na terenie sołectw: Niepruszewo, Kalwy, Cieśle. Do prac m.in. porządkowych zostało przeznaczonych 6 osób, zgłaszają się 2.

 

Jest szansa na pozyskanie funduszy na Odnowienie Wizerunku Wsi w ramach pomocy na lata 2007 – 2013 możemy zyskać nawet 650 tys. zł

 

- wykorzystanie: Centrum Wsi (odnowienie bazy sportowej + budynku, w którym znajduje się Sala Wiejska) więcej…

 

Jezioro:

 

- oczyszczenie i prace związane z wyglądem w ramach programu LIDER w łączności z gminami Stęszew i Dopiewo

 

- kwestia dzierżawy terenu ośrodka wypoczynkowego (do kwietnia 2008r., późniejszy los będzie przedmiotem debaty Rady Miasta i Gminy we wrześniu)

 

Obwodnica Niepruszewo – nie ma odpowiedzi ze strony WZDW na temat proponowanej trasy. W planach na lata 2007 – 2013 nie ma takiej obwodnicy. Duża szansa związana z organizacją EURO

 

Pozostałe tematy

 

 

 

Niepokojący jest fakt, że w Zebraniu uczestniczyło tak niewielu mieszkańców wsi.

 

Chcę przypomnieć, że Zebranie Wiejskie jest główną władzą na terenie wsi. Rada Sołecka i Sołtys są odpowiedzialni za realizację zadań przedstawianych przez to zgromadzenie.

Zebranie które miało miejsce 15 maja pokazało jak wielkie jest zainteresowanie sprawami wsi wśród mieszkańców. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę, że bez wspólnych inicjatyw nie mamy szans na realny rozwój naszego miejsca zamieszkania.

ZAŁOŻENIE KOŁA PZERiI

 

 

 

            Z wielką radością przyjęliśmy inicjatywę p. Arkadiusza Szymańskiego, członka Rady Sołeckiej wsi Niepruszewo, który postanowił zorganizować i założyć w naszej miejscowości struktury Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło to podlegać będzie bezpośrednio oddziałowi Związku w Buku.

 

            Inicjatywa p. Arka spotkała się z pięknym odzewem ze strony mieszkańców naszej wsi. Obecnie koło w Niepruszewie liczy już blisko 50 członków, choć jego struktury działają dopiero od 17 maja, a chętnych ciągle przybywa.

 

            W najbliższych dniach członkowie Koła będą mogli uczestniczyć w pierwszej wycieczce po miejscowościach Wielkopolski.

 

            Dnia 17 maja odbyły się również wybory władz Koła w Niepruszewie.

 

            Przewodniczącym został p. Arek Szymański, a jego zastępcą p. Krystyna Gajdzińska. Funkcję sekretarza Koła sprawować będzie p. Romana Dolata, a skarbnikiem została p. Wanda Kilanowska. Panie Joanna Romańczuk i Daniela Kalemba zostały oddelegowane do zarządu Koła jako członkinie.

            Życzymy Zarządowi i Członkom Koła w Niepruszewie wiele radości z uczestnictwa w tej formie stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie i będą mogli z zapałem i entuzjazmem angażować się w życie naszej wspólnoty.