^ Back to Top

Aktualności

Ćwiczenia strażackie

W dniach 12-14 kwietnia w Niepruszewie odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru wewnątrz budynku. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z JRG 2 w Poznaniu oraz z OSP Niepruszewo i OSP Kamionki. Ćwiczenia z żywym ogniem w kontrolowany sposób, w możliwie najwierniej odzwierciedlonych warunkach zagrożenia pożarem, to dla strażaka najlepsza okazja do zyskania niezbędnego w takich sytuacjach doświadczenia. Ćwiczono więc poruszanie się w zadymieniu przy użyciu aparatów powietrznych, przeszukiwanie pomieszczeń oraz usuwanie dymu przy użyciu wentylatora. Szkolenie prowadził Dowódca JRG 2 - bryg. Jarosław Kuśmirek. W sumie wzięło w nim udział 50 strażaków. Miejsce szkolenia zostało przygotowane przez OSP Niepruszewo. Podczas ćwiczeń wykorzystano aparaty powietrzne z JRG 6 w Poznaniu.

 

Zdjęcia.